Hakikat bağlamında net bir şuur geliştirmenin önemli bir bilimsel ve felsefi temeli olmalıdır. Bu açıdan Boğaz ve Göz çakralarını işlerken … Daha fazla