İnziva

Bir şifacının eğitimi ve yetkinlik kazanması sürecinde bir dönem tek başına inzivaya girerek öğrendiği kapsamlı şifa tekniklerini ve öğretilerini kendinde kapsamlı bir şekilde uygulayarak kendini iyice pratiğe hazırlamasının çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Evlilik, İlişki, Kariyer, Eğitim veya önemli konularda Hayati kararlar vermeden önce kendi öz lütfunuz olan Aslınızı Esasıyla bir yaşayın ve tanıyın.

Böyle bir duruluktan verdiğimiz hayati kararlar bizi de güzel yarınlara götürür.

İnziva ve halvet kendimizi de aslı ve esasıyla tanımak için çok verimli ve değerlendirilmesi gereken bir uygulamadır. Kendini ve evrendeki unsurları izole edebilme becerisi duru bir zihin ile Tanrıyla muhabbetimizi de etkiler ve ortada oluşabilecek kusurları süreç boyunca kaldırır ve öngörülebilir problemler engellenebilir. Bir kişinin kendini iyice tanıması, kendine ait ve herkeste ortak olan biyolojik ve psikolojik tabiatı incelemesi haliyle diğer insanlara Velilik edebilmesi için de bir şarttır. Haliyle bireyin önemli konular hakkında karar vermeden öncesinde hayata bakış açısını da sağlam ve dengeli bir hale getirmeli ve merkezine hakim olabilmelidir. Esasına merkezlenmiş bir halde verdiğimiz kararlar-tavsiyeler, yaptığımız uygulamalar ve eylemlerimiz de hem bireyi hem de çevresini olumlu bir yolda etkileyecektir.

Doğru merkezleme ve doğru farkındalık halindeyken Tanrı ile muhabbetimiz de doğruluk ve hakikat değeri kazanır. Bir Deli ile bir Veli arasında ince bir çizgi vardır. Kendinizi halvet veya inzivaya çağrılmış hissediyorsanız Tanrı bir yandan size “Gel seninle şurada biraz muhabbet edelim.” diyor da olabilir. Haliyle gönül dergahına çekilmek gerekir ve bir süre insanlardan uzaklaşmakta fayda vardır.

İçimizde de bir çok seslilik vardır ve içten içe iletişim yoluyla insanlarla da muhabbet edebiliriz. İçimizdeki sesler bütünleşebilir; bu sesler arasında Öz Benliğimiz, Varlığın Çeşitli Yönleri, İçsel Kişilikler, Arketipler, Geçmiş Yaşamlardan Kalan Kişilikler bu seslerin herbirinin içsel evrende bir varlığı ve yaşamı vardır, özgözlem ile bütünü görmek ve özifade ile bütünüyle konuşmak da mümkündür. Burada kendi içimizdeki sesleri ayrıştırmak ve bütünleştirmek için de İnziva-Halvet uygun bir çalışma alanıdır.

İnisiyeler ve Şifacılar için böyle bir zaman büyük bir kazanım alanıdır. Yalnız geçirilen zamanlar çok kıymetlidir ve içimizdeki bütün kusurlardan arınmamız için de fırsattır. Temizlendikten sonra doğal olarak Nurumuzdan emin olabiliriz. Narda Deli halinde Tanrıdan haber vermek ve denetimsiz aksiyon halinde bulunmak ile Nurda Veli halinde Tanrıdan mesaj taşımak ve görev alıp yapma halinde olmak arasında halvet ve inziva önemli bir eğitim ve dönüşüm alanı olarak da görülmelidir.

Susmak ve konuşmamak haliyle dinlemeyi de daha derin hale getirir. Halvet ve İnzivanın en önemli unsurlarından biri Kutsal Sessizliğin sağlanmasıdır. Kutsal Sessizlik sağlandıktan sonra bir Velinin her zaman şuurunda sabit kalabilmelidir. Bu Kutsal Sessizliğin içinden Tanrı’dan veya Öz’den gelen her şey rahatlıkla anlaşılabilir. Duyularla algılananlarla sınırlı veya Bireysel Düşünceler-İnançlarla sınırlı olanın ötesinde Esas, Ebedi ve Hakiki olanı sonsuz olasılıkta doğru bellemek için bu şuursal yoğunluğun kazanılması Esastır. Sessizlik her Velide olmalıdır. Duygu ve Düşüncelerin zapt edilmesi en Temel Esaslardan biridir, zaptedemediğiniz bir durumu dönüştüremezsiniz. Ayrıca çok yüksek meditasyonlarda Hiçlik veya Kaosun zaptedilmesi gerekir. Kaosun fizik ve metafizik bütün unsurları yaşanılan evrende mevcuttur ve bunu bir cevher gibi işleyebilmek de mümkündür. İzolasyonlar bize zihinsel hakimiyet ve beceriler kazandırır. Bazı becerilerimizi geçmiş mirasımızdan hatırlamamıza da uygun ortam sağlar.

Böyle bir dönem haliyle kişinin kendi ruhunda keşfedilmemiş yer kalmaması ve bütünüyle şifalanabilmesi için önemlidir. Kendimizi böyle komple bir arınma ve şifadan geçirmeden başkalarına çalışmamız tehlikelidir. Ancak öğrendiklerimiz arasında doğruluğunu kendimizde ve çevremizde gördüğümüz hayır üzerinden sabitlediklerimizi yine uygulayabiliriz. Ancak şifa pratiklerini başkalarına sürekli hale getirmeden önce geçilmesi gereken bazı hayat kapıları ve kutlanma süreçleri vardır.

Bazen kendi problemlerinden kaçmak için Şifayı bahane eden risk unsuru insanlar ile de karşılaşabiliyoruz. Belgeli eğitimler neye yetebilir?

Genel olarak toplumda bir çok yanlış inanç, hurafe ve gereksiz tabu var. Fazlalıklardan arınmak ve eksikleri kapatmak, kişinin kendi başının çaresine bakabilmesi bir Şifacının da önemli bir gerekliliği. Karanlığını anlayıp aydınlatabilen, kendi amel defterini okumuş, kapsamlı araştırma ve çalışmalarla maddi ve manevi bedeninin doğasını ve öz-şifa çalışmaları ile içeriğini bilen ve hayrına dönüştüren, zor dönemlerden ve delirmenin eşiğinden dönebilen bir şifacının haliyle Kriz, Travma, Geçmiş Yaşamlar, Major Depresyon, Şizofreni ve daha nice psikolojik konuda daha etkin ve verimli olabileceği düşünülmelidir.

Zamanını halvet ve inziva ile geçirmiş birisinin haliyle kendi manevi bedenlerini kontrol edebilme becerisi süreyle doğru orantılı gelişir. Işık Beden çalışmaları bazen kişiyi sosyal hayatından da alıkoyabilir. Bu tapınaklarda verilen bir eğitimdi. Bu eğitimi geçmiş yaşamlardan almak da büyük bir mirastır. Ruhsal bağlantılar sırasında ayrım yapabilme becerisi de İnziva ve Halvette önemlidir. Bu bağlantıların rahat olabilmesi için karmik temizlik ve şifa sürecinden geçmek önemlidir. Bu esnada Akaşik Kayıtlara da erişim sağlamayı öğreniriz ilk önce kendi karmamız ile tarihsel karma üzerinden. Bu inzivalar önemlidir çünkü Hayat Kanununu öğrenmeye de meditasyon yapmak nispeten uzun ve ebediyette de işleyen bir süreçtir. Aklınızın bu kadar durum içinde duru kalabilmesi için kendinizi de çok iyi tanımanız gerekir.

Şuur açıldığı zaman kendi doğası gereği kişinin benliğinin ve bireysel bütünlüğünün kapsamını taşmaya ve Dünya’yı ve Evreni içine almaya başlar. Yapılması gereken bazı kesin ve esas çalışmalar vardır. Bu çalışmaların sağlıklı bir akıbetinin olabilmesi için haliyle kapsam gözetilmeli ve gerekli çalışmalar takip edilmelidir. Bu yol negatif kimlik algısıyla ünlü olan bir gurur yolu değildir, haliyle kendimizi doğru ve derinliğiyle algılamamız da icab eder.

Şifacıların Hakim isminde ciddi beceri ve bireysel-evrensel hakimiyet kazanması ehliyetleri için çok önemlidir. Özdenetimini yitiren bir şifacı elinden Nur aktığından nasıl emin olabilir?

Hayat Kanunlarına meditasyon tabi sadece bir halvet ve inziva içinde bitmez, gerekli somut bilginin de araştırmalar yoluyla alınması meditasyonun bir parçasıdır. Meditasyonlar bir olay veya konu tamamen kavranana kadar devam ederler, bundan sonrasında ilhamla yeni bilgiler Dünya’da Dünya’ya nakledilebilir.

İnzivalar aynı zamanda gusül abdesti almak gibidir. Ancak bir kişi şehir içinde yaşarken ve günlük ödevlerini yaparken de inziva yapabilir. Dünya’dan çok kopmasına gerek yoktur. İçinden içini açan deneyimleri insanlar arasında da yaşayabilir. Ancak kişi bu deneyimleri yaşarken sadece içinde kalmaz. İçinden evrene açılan kapıları yine gözetir.

Kişi içinde kalmalıdır ancak içinde sıkışık kalmamalıdır. Kişi kendi içinden çıktığında da merkezlenirken dikkatli olmalıdır ve kendine geri dönmeyi bilmelidir. İnziva süresi bittiğinde kişi topluma açık yaşamına hemen adapte olabilmelidir. Ancak inziva süresince birey fizikötesi seyahat, iletişim ve etkileşim yönlerine de odaklanarak bunu geliştirebilir. Hem kendi iç dünyasını keşfedebilir hem de harici bilinç seyahatleri yapabilir. Ustalarla veya Evliyalarla içinden sohbete girebilir. Kendini yüzyüzeyken dinlemeyen kişilerin kalplerine konuşabilir ve enerjetik transfer yoluyla derdini anlatabilir, bundan sonra o kişiyle görüştüğünde ilişkilerinde bir değişim gözlemlenebilir.

Bu yüzden inziva içindeyken geçmişi hazmetmek geleceğin de olumlu yönde değişebilmesi için önemlidir. Kendinize ve Tanrı’ya yoğunlaştığınız bir zaman diliminde haliyle zamansal bir dönüşüm ve hakimiyet olacağı da bilinmelidir. Bütüncül olarak Maddi, Manevi ve Ruhsal gerçeklik seviyeleri arasında köprü olan Çarklara yoğunlaşıp arındırdığınız, şifalandırdığınız, beslendiğiniz, dönüştüğünüzde aslında kendi Holistik Saatinizde de bir takım ayarlamalar oluyor.

Her şeyin gidişatından sıkılıp hayatınızda gerçekten olumlu bir değişim yapmak istiyorsanız inzivaya girmek çareniz olabilir?

Bir şeyler ters gidiyorsa aklınızda da terslikler olabilir. Çelişkili düşünceler, hakikatle tutarsızlık gösteren inançlar. Bazen hayat felsefesi olarak benimsediğiniz büyük kurguları da hakikat için kurban etmeniz gerekebilir. Gelip geçici ve çürüyen şeyler bırakılmalı ve yerine kalıcı, ebedi, hakiki şeyler gelmelidir. Böylelikle hayatta kararlarımızı daha doğru bir şekilde verebiliriz ve önemli olan esasları hayatımızda sağlayabiliriz.

Hayatınızın gidişatına yön vermek özellikle insanlar tarafından engellendiğiniz ve dahili-harici problemleri bir arada yaşadığınız zamanlarda inzivaya girmek etkili bir çözümdür. Kendi içsel engellerinizi kaldırdıktan sonra hem çevrenize olumlu etkileyebilir hem de kendinizi bilerek daha etkili bir şekilde hayata dahil olabilirsiniz.

Özellikle herhangi bir seviye kapsamında genel şifa yöntemlerini ve meditasyon yapmayı öğrendikten sonra bir inzivaya girerek, süreç boyunca kişi komple temizlik yaparak bir Şifacı olarak gelişim ve dönüşümünde kademeleri geçebilir. Şifacıların doğru yöntemleri kendilerinde bütüncül olarak uyguladıktan sonra kendilerine yardım almak için gelen kişilerin problemlerinin esas ve köken sebeplerini bulup şifalandırmaya yönelik çalışmalar yapabilmesi için madden, manen, aklen, kalben ve ruhen duruluğa ulaşması mantıksal ve doğal bir şarttır.

Eve kapanma, doğaya kapanma ve kendine kapanma gibi izolasyonlar vardır. Evrene kapanmak da mümkün ancak bundan önce kişi fedakarlığı iyi öğrenmelidir ve burada ne konuda, ne için, nasıl fedakarlık yaptığı çok önem teşkil ettiği için birey önce varlığını iyi merkezlemelidir. Verirken kendini tüketmek Deliliktir, ancak sonsuz kaynağa ulaşıp paylaşmak Veliliktir. Böyle bir durumda kişi kendi benliğinin çözünmesini sağlar ve Benötesi şuur hallerine geçildikten sonrası için güzel bir inzivadır.

İnzivalarda Neler Yapılabilir?

Halvet ve inzivaların özel amaçları olabilir. Kapanma amacınıza uygun bir şekilde ve içerikte bir kapanma yapılmalıdır.

Örnek olarak derin temizlik ve geçmiş yaşamları bir çırpıda çözmek için bir kapanma yapılabilir. Ruhsal yetileri geliştirmek için ayrı bir kapanma yapılabilir. Astral seyahatler yaparak astral planı keşfetmek için de inzivaya girilebilir. Kavramları anlamak ve zihnini kutsamak için ayrı bir kapanma yapabilirsin. Farkındalığı geliştirmek için ayrı bir kapanma yapabilirsin. Temizlikler ve şifalanmalar yapıldıktan sonra Ruhsal Kimliğini tamamen yerleştirmek için de bir inziva yapabilirsin. Tanrıyla Muhabbeti doğrulamak, derinleştirmek ve güçlendirmek için kapanılabilir.

İzolasyon yapıldığında zaman oruç tutmak faydalıdır. İffet zaten kendiliğinden olmalıdır. Ancak bir eş ile halvet yapmak da mümkündür ve bunda da İffet, Samimiyet ve Ebediyet konuları gözetilir. Haliyle halvete gireceğin Eşlerin geçmiş yaşamlardan ve İlahi Nizam üzerinden Kadersel bağlarının olması daha uygundur ve gözetilmelidir. Ancak Cinsel Tantra pratiklerini öğrenmek, gelişmek ve simya kazanımlarını sağlamak için de bir eşle halvete girilir, bunda da yine Ruh Eşliği durumu gözetilmelidir, önceden gelen bir Ruh Eşliği durumu yoksa böyle bir halvet içinde ilişki bu niteliği kazanabilir.

Hem kendi Ruhun üzerinden kendi İlahi Varlığınla bütünleşmeniz hem de Tanrı’nın Bizzat Kendisi ile doğru bir iletişim kurmanız Halvetin en önemli dayanaklarından biridir. İlahi yolda size engel olacak kusurlardan arınmak da haliyle bunun baş şartlarından biridir.

İnzivada yalnız başımıza bile olsak Tanrı ve Melekler yanımızdadır. Ustalar da çağırdığımız zaman yanımızda bulunabilirler. Bedensiz varlıklarıyla Ustalar veya Melekler üzerinizde şifa çalışmaları yapabilirler. Ustalardan eğitimler alabilirsiniz.

İnzivaya girmeden önce içerde geçirdiğin süre boyunca yapabileceğin şifa çalışmaları, nefes çalışmaları, meditasyon, dua, ibadet ve pratikleri bilmelisiniz. Yanında kitaplarınız ve kaynaklarınızın bulunması faydalıdır. Gün ve gece boyunca odaklanmak ve bu odağı korumak da önemlidir gerekir. İnziva sırasında dikkat hep uyanık olmalı ve daima Tanrı’nın huzurunda olduğunu bilmelisiniz, inziva süresince Tanrı ile muhabbet edebilirsiniz. Bu muhabbetin içeriği çok çeşitli olabilir ama derinleşebildiğin kadar derinleşmeni ve bütünleyebildiğin kadar da bütünlemeni tavsiye ederim.

Geçmiş yaşamlarınızı açarken tek başınaysanız bazen bu yaşamlardan gelen duygu ve düşünceler sallantılı, travmatik ve krizli olabilir. Bu yüzden halvet ve inziva içinde duyguları rahatça dışarı vurabileceğin bir ortamda olmanız faydalıdır. Böyle bir inzivada bağırıp çağırmak serbest, ancak kontrolü tekrar sağlamak ve yeniden yapılandırmak esas ödevimiz. Çıldırma beden üzerindeki kaotik ve anlamsız negativitenin deşarj edilmesi için uygundur ancak bu yapıldıktan sonra güzel bir soğuma ve rahatlama yapılmalıdır.

Geçmiş yaşamlardan gelen karmayı temizlediğimiz zaman bir çok illüzyon da ortadan kalkıyor. Regresyon çalışmaları astral bedene ameliyat yapmak gibidir. Haliyle bazen de yoğun bakım gibi oluyor, bazen çok yüklü duygu-düşünceler temizlendiğinde hayatında bir kişilik bütünlemesi, yeniden yapılandırma ve adaptasyon süreci başlar. Yeni kararlar verirsiniz, sakin bir kafayla olmanız, esasınızı dinlemeniz ve tanımanız önemlidir.

Kundalini-Kutsal Ruh söz konusu olduğu zaman her şey güllük gülistanlık ilerlemeyebilir, her şey beklediğiniz gibi olmayabilir. Şuurunu ebediyet ve hakikat algısına açıyorsun, haliyle yaşam deneyime dair yorumun ve hayat felsefen baştan başa bir değişim-dönüşüm ve şifalanmadan geçebilir.

Nasıl yapılır diye sorarsanız? Öncelikle niyetiniz olmalı. Filtrelemek burada çok önemli, inzivaya girdikten sonra aynı çıkmamalısınız. Aşkınlığı ve Değişimi kucaklayın. Bunun için de hayatınızda istediğiniz ve istemediğiniz şeyleri ayrıştırabilirsiniz. Doğru ve Yanlış, Kaba ve İnce, Güzel ile Çirkin, Erdem ile Günah, Meziyet ile Kusur, Güç ile Zaaf birbirinden ayrıştığı kadar her unsurda da derinleşmek ve kavrayışı ilerletmek inzivalarda sağlanması gereken durumlardır.

Yapılabilecek bir çok şey vardır ve bunda ihtiyaçlarını gözeterek, içgörü ve ilham yoluyla gelen önerileri de değerlendirmeniz evladır. Kanunları biliyorsanız ve Tanrı ile muhabbetiniz net ise bu gelen önerileri uygulamak haliyle hayırlıdır.

Gelecekte yaşamında kalıcı olarak istediğin ve istemediğin şeyler üzerine yeminler edebilirsin. İlahi bir yolda İlahi değerleri sağlamak için edebileceğin Hakikat, Merhamet, Arınma, Telafi, Hizmet, Sorumluluk gibi bir çok yemin vardır. Bu yeminler ruhsal yolunda kalıcı olan şeyleri sabitlemek için uygundur ve bilinçaltını koşullandırırlar.

İnziva ve Oruç

İhtiyaç ve isteklerini minimuma indirmek ama yine de ihtiyaçlarını tatmin etmeniz önemlidir. İnzivadayken mesela belli konular hakkında kendinizi kısıtlayarak düşünce orucu tutabilirsiniz.

Yemek yemeden sadece su, meyve suyu veya bitki çayları ile 3 günden daha fazla süren oruçlar tutmanız da bedeninizin dönüşmesi ve sadece Kutsal Ruh-Kundalini enerjisi ile yaşama deneyimi de inzivalarda çok olumlu etki yapar. Bu aşkınlığı geliştirdikten sonra konsantrasyonunuz dağılmadan zor koşullar altında rahat çalışabilir hale gelirsiniz. Beden yemek yemeden günlerce dayanabilir ancak su içmeniz vücudunuzun arınması için gereklidir. Bir Şifacı katı besinlerden beslendiği gibi Evrensel ve İlahi enerjiden de beslenebilmelidir.

Dayanıklı değilseniz bal, hafif çorbalar, kaynamış sebze suları, çaylar, doğal ve sindirimi kolay ekmekler, zeytinyağı, az miktarda meyve veya bitkilerle beslenebilirsiniz. Süt içerseniz küçük yudumlar halinde için ve doğal sütleri tercih edin.

Yenilebilir hale gelmiş kenevir iştahı kapatır ve oruç tutmayı çok kolaylaştırır, ağzı fırın torbasıyla kapatılmış bir kapta 120 derecede yarım saat pişirdikten sonra bal veya zeytinyağıyla karıştırılabilir.

Oruç sürenizi 24–36–48–72 saat şeklinde uzatabilir bundan sonrasında tutabildiğiniz gün kadar tutabilirsiniz. 18. Saatten sonra vücut kendiliğinden iştahı kapatır, genellikle Ramazan oruçları tam da bu anda kesildiği için Şifa-Simya-Halvet amaçlı oruçlar alışılmış Ramazan orucundan daha farklı ve daha hayırlıdır. Ramazan oruçları 18. saatte kesildiği için Orucun faydası tam olarak görülmez. 18. saati geçtikten sonra direnin ve süre rahatlıkla uzamaya başlar. 24 saatten sonra yemek yeme isteği tamamen kesilebilir ve günlerce İlahi Kundalini enerjisinden beslenebilirsiniz. Bu süre zarfında bedeniniz komple bir arınma ve dönüşümden geçer. Rüyalarınız canlanır, meditasyon yapmanız kolaylaşır, zihniniz sakinleşir ve ruhsal duyularınız açılır. Karın çakranız bir besini sindirmezken çevredeki enerjilerden de beslenebilir.

1 hafta ve üzerinde yemek yemeden ancak su içerek oruç tutmak mümkündür ancak alıştıra alıştıra yapılmalıdır.

İnzivada et yememeniz çok hayırlıdır.

Oruç sadece Yeme-İçme’den kesilme olarak düşünülmemelidir. Duygu, Düşünce, Cinsellik, Uyku konularında da oruçlar tutulabilir. İnzivalarda bedensel ve düşünsel sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Ancak bunu yaparken kendinize aşırı yüklenmeyin, sınırınızın ötesine yolculuk yapın ve sınırlarınızı genişletin.

Özdenetimi sıkı tutmak sadece inzivada değil normal hayat koşulları altında da gereklidir. Ancak inziva dönemleri özdenetimi sıkılaştırmak ve daha verimli hale getirmek için de bize bir fırsat verir. Kendinizi gereksiz yere sıkmayın, doğru denetimi araştırın.

Sessizlik orucu da önemli kazanımları olan bir oruçtur. Sessiz kaldığınız sürede Özünüzü, Melekleri ve Tanrıyı daha iyi dinleyebilirsiniz.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s