Meditasyon Sanatı – Kavramlar

Kavramsal meditasyonlar zihnin yapısının sağlıklı olması, bireyin doğru düşünmesi ve zihnin üretken hale gelmesini sağlar. Kavramsal meditasyonların faydaları haliyle sayılamayacak kadar fazladır, kavramların bireylerde doğru oturması topluma hayırlı bir etkilerinin olmasını sağlar.

Bir kavramı doğru algılamadan, anlamadan ve diğer kavramlarla ilişkilerini doğru bir şekilde ilişkilendirmeden o kavramla ilgili sözlerimiz, alışkanlıklarımız, düşüncelerimiz ve eylemlerimiz de yanlış olmaya çok yatkındır. Bu yanlışlık durumunda deneyimler bize ancak yanlış anladığımızı öğretebilir ve burada önemli bir zaman ve enerji kaybı oluşur.

Meditasyon odaklanma ve odağı bir konuda-hususta sınırlı tutarak yöntemli bir şekilde düşünmeye işaret eden bir konudur. Bir çok kişi meditasyonu bir çok şekilde tanımlayabilir. Meditasyonların sonucunda tezahür eden olguların ve düşüncelerin daha kaliteli ve olumlu olması gerekir.

Kavramsal meditasyonların önemli bir sonucu zihnin berraklaşması, şifalanması, güçlenmesi ve gelişmesidir.

Sağlıklı bir zihnin özellikleri ve yetileri

 • Olaylara sadece öznel bakmak yerine, nesnel ve diğer insanların gözünden bakabilir. Nesnel ve ortak yargı ve değer sistemleri ile eleştirebilir, ölçebilir, yorumlayabilir ve değerlendirebilir.
 • Düşünce ile Deneyim arasında doğruluk üzerinden uyum olur.
 • Bütüncül olarak bir konuya hakim olabilir.
 • Detaylara işleyebilir.
 • Özgürce hareket edebilir.
 • Odağını büyütebilir veya küçültebilir.
 • Aynı anda bir çok şeyi gözlemleyebilir ve odaklanabilir. Ancak tek bir şeye de odaklanabilir ve onun içindeki detaylara ayrı ayrı odaklanabilir.
 • Kapsamlı düşünebilir.
 • Öngörü yapabilir.
 • Sessiz kalabilir.
 • Bir önerinin doğruluğunu veya yanlışlığını kanıtlayabilir.
 • İnançları test edebilir. Çelişkilerden özgürleşebilir.
 • Hem pratik hem de teorik düşünebilir.
 • Analiz-Ayrıştırma ve Sentez-Birleştirme yapabilir.
 • Düşünsel açıdan kendi başının çaresine bakabilir. Kendi düşünceleriyle yaşayabilir.
 • Ortak zihin ile birlikte algılayabilir, düşünebilir, düşleyebilir, planlayabilir ve hissedebilir.
 • Diğer zihinler ile birleşebilir.
 • Diğer zihinler ile iletişim kurabilir, başka bir zihnin içeriğini algılayabilir ve anlayabilir. Başka bir zihne mesaj gönderebilir.

Kavramların doğru anlaşılması zihnin sağlığını da olumlu bir şekilde etkiler. Sağlıklı ve doğru düşüncelere sahip olmak zihinsel olarak da sağlıklı olduğumuzun göstergesi olduğu kadar hem sonucu hem de sebebidir.

Kavramsal Meditasyon Nasıl Yapılır?

Kavramsal meditasyonlar sırasında bir kavram tek başına veya bir çok kavram beraber ele alınabilir. Her kavram birbirleri ile ilişki içinde olduğu kadar her birinin bir içeriği ve bir çok açıdan yorumlanışı vardır.

Her meditasyon bir değişim, yeniden yapılandırma veya yaratım gibi hayırlı sonuçlar getirmelidir. Bu yüzden kavrama ilk bakışınızın değişeceği, olgunlaşacağı, gelişeceği veya detaylanacağı baştan kabul edilmelidir.

Kavramsal meditasyonlar yaparken Özde veya Kalp/Göz Çarklarında merkezlenebilirsiniz. Ancak meditasyonlarda ustalaştıktan sonra diğer çarklarda da merkezlenebilirsiniz. Kalpte merkezleme bencillikten uzak bir şekilde bir kavramı bütüncül olarak ortak alan içinde görebilmenizi sağlar. Gözde merkezleme detayları işlerken veya bir kavamı Hakikatiyle ve Tanrı’nın penceresinden görmek için uygundur.

Öncelikli olarak rahat ve dik bir postür veya uzanır halde olmak iyi ve sağlıklı bir başlangıçtır. Meditasyona başlamadan önce bir kaç dakika kadar Omurga Nefesi yapmak zihnin durulaşmasını sağlar ve bizi meditasyona hazırlar.

Zihnin susması için içinizden sus işareti yaptığınızı düşünebilirsiniz. Zihin sustuğunda zihni izleyin ve dinleyin. Bu süreç içinde zihniniz her aldığınız nefes ile beslenebilir ve güçlenebilir. Düşünce gücünüzü böylece tutmayı, korumayı ve güçlendirmeyi öğrenin.

Zihin esnektir, forma sınırlı değildir, hareket edebilir. Zihnin doğasını gözlemleyin… Nasıl hareket ediyor? Duyulardan bağımsız bir algısı var mı? İradeniz zihninizi denetliyor mu yoksa yönlendiriyor mu? İradenizin zihninizin üzerindeki kontrolü ve etkisi nedir ve nasıldır?

Zihin ruhsallaştığı zaman sağlıklı olur ve bütünüyle işleyebilir. Kavramların yüksek derecede anlaşılması ve hayrın uygulanması zihnin kutsanmasını sağlar.

Zihninizi tanıdıktan sonra onun yönlerini ve özelliklerini onaylayın.

Kendinize boş bir alan açın. Zihniniz içinde boşluk yaratabilirsiniz.

Bu boşluğu yarattıktan sonra dilerseniz bir çerçeve hazırlayabilir ve bu sınırlı alanın içinde düşünebilirsiniz. Bu çerçeveye ister tek bir kavram koyun ister birbirleri ile bağlantılı veya bağlantısız kavramlar.

Bir kavramı bilincinize taşıdığınız zaman aktif bir şekilde düşünmenize gerek yoktur. Kavramı gözlemleyin. Kalp çarkında merkezliyseniz kavramın kollektif bilinç içinde nasıl görüldüğünü görebilirsiniz. Kendi sınırlarınızın dışına çıkın ve kavramı olduğu gibi görmeye gayret edin. Tanrı’nın varlığını da onaylamak O’nunla birlikte düşünmenizi sağlar.

Kavram hakkında düşünceler, içgörüler, izlenimler ve ilhamlar gelebilir. Bir kavram haliyle tek başına formsuzdur ancak tanımlar veya olaylar üzerinden form kazanabilir. Kavramlar olayların içinde akıl tarafından tespit edilir ve fiziksel bir varoluşu yoktur. Ancak semboller kavramlara karşılık gelebilir.

Kavramlara meditasyon yaparken sembollerden ve metaforlardan yararlanabilirsiniz.

Olabildiğince kavramı görselleştirmeye çalışın, hayat sahneleri içinde bir kavramı varken ve yokken düşünün ve bundan sonrası için tercihinizi yapın. Kavramın var olmasını istiyorsanız varken nasıl olacağını da bu meditasyonlar sırasında belirleyebilirsiniz.

Kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak meditasyonlardan önce önemlidir.

İki kavramı yan yana koyduğunuz zaman birbirleri ile etkileşmeye ve harmanlanmaya başlarlar. Bir kavram bir çok kavrama serbest ve koşullu çağrışımlar üzerinden bağlantı yapabilir.

Bir kavram hakkında olumsuz düşünceleriniz varsa nötrleyin. Aşırı olumlu ve aşırı olumsuz duygu ve düşünce yüklü kavramları temizlemeniz çok önemlidir. Bunu topraklama veya şifa enerjileri-nurları ile işleyerek yapabilirsiniz.

Bir kavrama bir çok açıdan bakabilirsiniz. Bütüncül bir anlayışa doğru gidebilmek için bir konuya en az 3 farklı açıdan bakılması gerektiğini düşünüyorum.

Kavramlar karmik yüklere bağlı olabilir. Karmik durumlar ile bağlantılı olan kavramlarda doğru eylemi ve yaklaşımı araştırmak gerekir.

Kavramsal meditasyonlarda bir çok yol izlenebilir.

 • Soru sorup cevabın oluşmasına şahit olmak.

Kavramlarla ilgili olarak bir çok soru sorabilirsiniz.

Kavramın anlamı nedir, manası nedir? Kavrama dair Tanrı’nın tanımı ve görüşü nedir? Kavram ilk düşünüldüğünde nasıl ifade bulmuş? Kavrama ait kelimenin köken bilgisi nedir, bu kelimeyi ilk ortaya atan kişi nasıl düşünmüş? Kavramın diğer kavramlarla ilişkisi nedir?

Ben nasıl görüyorum? Toplum nasıl görüyor? Daha iyi nasıl görebilir ve anlayabilirim? Mevcut koşullar içinde en uygun davranış nedir?

 • Çağrışımları takip etmek ve bütünü görmek.
 • Kavramlar arasındaki etkileşimi izlemek.
 • Kavramı detaylandırmak.
 • Kavramı yeniden tanımlamak.
 • Olayların içinde kavramı yakalamak.
 • Kavramı görselleştirmek.
 • Düşünceleri ayrıştırıp sentezlemek.
 • Kavram üzerine en doğru tercihleri araştırmak.

Kavramlara Örnekler

 • Meziyetler, kusurlar, idealler, ideolojiler, unsurlar, duygular, disiplinler, terimler, haller ve daha bir çok şeye meditasyon yapılabilir;

Barış, Sağduyu, Sağlık, Eylem, Karma, Zaman, Refah, Huzur, Vicdan, Adalet, Bereket, Bolluk, Mutluluk, Anlayış, İdrak, Zeka, Hikmet, Bilgi, Din, Eğitim, Sanat, Özgürlük, Demokrasi, Cumhuriyet, Toplum, Birey, Aile, Eş, Denklik, Eşitlik, Hakikat, İllüzyon, Yasa, Namus, Şeref, Öz, Köken, Birlik, Işık, Sevgi, İstek, Murat, Huzur, Çokluk, İşlem, Ürün, Değer, Mana, Anlam, Emek, Yetki, Güç, Temel, Başarı, Beden, Sonsuzluk, Boşluk, Hiçlik, Ruh, Benlik, Kimlik, Anlayış, Merhamet, Hayat, Ölüm, Haz, Neşe, Kurtuluş, Çare, Çözüm, Sorun, Çatışma, Savaş, Fayda, Zarar, Yalnızlık…

 • Varlıklara da anlam-mana boyutunda kavram olarak yaklaşılabilir ancak varlıklar kavram değildir, ama kavramsal olabilir;

Örnek olarak Tanrı, İnsan, Melek, Şeytan…

Tanrı kavramı Tanrı’nın varlığını kuşatmaz. Kavram sadece varlığı ile girilen ilişkide nasıl anlaşıldığı ve görüldüğünü gösterir. Tanrı’ya odaklanmak Tanrı kavramına odaklanmaktan farklıdır. Kavram zihin içinde sınırlıdır ancak değişime tabidir ve sınırsızlıkla ilgili akıl melekeleri gelişince bazı kavramlar sınırsızlaşabilir. Tanrı’yı deneyimlemek ile Tanrı’yı düşünmek haliyle farklıdır. Ancak Tanrı’yı düşünmek Tanrı ile bir iletişime girmemizi sağlar.

 • Esma ül-Hüsna’daki isimler ve niteliklere de kavramsal meditasyon yapılabilir.
 • Nitelikler de kavramsal meditasyonlarla incelenebilir;

Sıcaklık-Soğukluk, Sağlamlık, Ağırlık-Hafiflik, Yükseklik-Alçaklık, Aydınlık-Karanlık, Temizlik, Saflık, Duyarlılık, Açıklık-Kapalılık, Düzenlilik-Karmaşıklık, Koşulsuzluk, Derinlik…

 • İşlemler ve eylemler de kavramsal meditasyonlara dahil olabilir, bu işlemlere meditasyon yapabildiğiniz kadar kavramsal meditasyonların içinde bu işlemleri yapabilirsiniz;

Toplama, Çıkarma, Çarpma, Bölme, Harmanlama, Birleştirme, Bağlantılama, Oranlama, Saptama, Onarma, Temizleme, Büyütme, Küçültme, Güçlendirme, Somutlaştırma, Soyutlaştırma, Tümevarım, Tümdengelim, Çağrıştırma, Koşullandırma, Yönlendirme, Doğrulama, Uyumlama, Akortlama, Tonlama, Şifalandırma, Dönüştürme, Ayrıştırma, Sentezleme, Yaratma, Yoketme, Tezatlama, Kıyaslama, Karşılaştırma, Karşılama, Merkezleme, Taşıma, Öze Ulaşma, Bütünleme…

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s