Zikir – Tesbih – Mantra Yoga / İsimler Nitelikler ve İdealar

İlahi değerler ve içeriğindeki yasalar geleneksel olarak 99 Esma ül-Hüsna, 72 Shemhamphorash isimleri içinde listelenmiştir. Bu isimler üzerinden Tanrı ile İnsan kavuşurlar. Bu isimler içeriğindeki mana ve anlamıyla İlahi olana işaret ettiği kadar, Özün somutlaşmasını da belirtir. Bu yönüyle isimler İlahi, Ruhsal ve Manevi güçler taşır, zikredilmesiyle de bu güçler somutlaşır veya tezahür eder.

99 Esma ül-Hüsna veya 72 Shemhamphorash’daki her isim İnsan’ın Özünden eylemleri, sözleri, davranışları, alışkanlıkları ve kişiliği üzerinden somutlaşabilir ve açılabilir.  Her insan ve topluluk bu isimleri belli seviyelerde gerçekleştirmektedir. Her insan belli isimleri taşımaya veya tezahür ettirmeye yatkın olduğu kadar bütün hepsini ve daha nice nitelik ve ideayı da potansiyel olarak içinde taşır. Hüsna Güzellik ile ilgilidir ve Tanrı’nın, İnsan Ruhunun ve Özün güzelliğini belirtmek için 99 İsim-Nitelik-İdeal verilmiştir ve buradan İnsan Ruhu ve Özüyle Tanrı kavuşabilir.

Shemhamphorash’da Esma ül-Hüsna ile benzerdir. 72 harften oluşan Exodus (Mısırdan Çıkış) 14: 19, 20, 21 ayetlerinin düz-ters-düz yazılarak birleştirilmesiyle isimler elde edilir. Bu 3 harfli isimlerin sonuna -El veya -Ah takıları eklenerek İsimlerin Melekleri ile bağlantı kurulur. Her 8 melek gruplanarak Kether’den Yesod’a Yetzirah Alemindeki Melekler Korolarındaki melekleri gösterir. Her meleği çağırmak için zikredilebilecek bir ayet vardır. 72 sayısı ayrıca bu Tanrı İsimleri ve Melekleri Astrolojik Zodyağın 5°’lik bölümlerine sırayla yerleştirmemizi de sağlar, böylelikle Doğum Haritanızdaki gezegenler üzerine çalışırken de sorumlu-ilgili melekler ile irtibata geçerek haritanızı 5. Boyutta iyice işleyebilirsiniz. Özellikle Yükselen, Ay, Güneş ve problemli olduğunuz gezegenlerin bulunduğu derecelerde faal olan meleklerle irtibata girmeniz çok faydalıdır. Temel Kabala sistemi ve tekabüller için bu linke ve Liber 777’ye bakabilirsiniz. Hem Shemhamphorash hem de Esma ül-Hüsna için daha kapsamlı yazılar hazırlamayı düşünüyorum.

http://angelsreading.com/
http://guideangel.com/

“Allah insanı kendi suretinden yarattı.” ayetiyle kastedilen aslında bu ideallerin insan içinde mevcut olduğu ve insanın kemaliyetine erdiğinde bu idealleri gerçekleştirmesi anlatılır. Böylelikle yaratıcı Tanrı yarattığı üzerinden kendini görür. Ancak mutlakiyeti ve ehadiyeti ile bunu tek bir varlık yerine bütün kainata yansıtır. Yani yaratım tekamül içinde devam eden bir süreçtir ve insanın tamamlanması İlahi Nurun insana işlediği yerde bütün isimlerin ideal boyuttan insana akışı ve somut ortamda insan üzerinden gerçekleştirilmesi ile mümkün olan bir süreçtir. Allah insana nasibini insanlar üzerinden verir. Ancak evrende işler durumda olan ve bütün varlığın tabii olduğu kanunlar vardır. Her şuurlu varlık kanunları anlayarak aşkınlık gösterebilir ve bu aşkınlıkta varlığının farklı yönleriyle idealleri gerçekleştirerek tamamlanabilir.

İsimleri zikrederken bunun sadece söz ve düşüncede kalmayan; kişilik, tavır, alışkanlık ve davranışlar üzerinden eyleme dökülerek ebedi ferdiyete işleyen ve bu ferdiyetten taşan manevi bir yükü olduğu unutulmamalıdır.

Her ismin içinde yasalar da bulunmaktadır. İsimleri doğru bir şekilde zikretmek bu yasaların da içeriğinin anlaşılmasına ve yasaların içinde aşkınlık gelişmesine yardımcı olur. Bu durumda Dünya ve diğer yaşam ortamlarında her yasayı işleten somut ve soyut varlıklar da bulunur.

İsimlerin doğru şekilde zikredilmesi ebced adedince tesbih edilmesinden ziyade bireysel düşünce, hal, tavır, davranış, alışkanlık, sözler üzerinden ifade edilmesidir.

Zengin bir ailede bolluk içinde doğar veya zenginleşip bolluğa gelirseniz Hayat üzerinden Tanrı size baştan veya süreç içinde Rezzak yönünü gösterir ve bu yönüyle tanışırsınız. Bunu siz de bolluk ve bereketinizi paylaşarak ifade ederseniz Rezzak zikrini doğru yaparsınız ve Rezzak niteliği size net bir şekilde yerleşir, ruhunuzda bu ismi-niteliği kazanmış olursunuz.

Ayrıca aile, kazanç veya miras yoluyla rızkınız bolsa kazanç yapma hırsı güderseniz Rezzak esmasından düşebilirsiniz, ekonomide belli oranda para ve imkan vardır ve fazla kazanırken daha fazla kazanmak başka yerde ölçüsüzlük oluşturur. Bu yüzden zengin ve bolluk içindeki ailelerin bütün fertlerinin maaş-ücret karşılığında veya aile şirketi bünyesinde çalışmasına gerek yoktur. Bu durumda masrafları karşılanabilen aile fertlerinin gönüllü olarak toplumsal hayır ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılım yapması aile ve toplum bereketi ve vicdanı için en hayırlısıdır, aksi takdirde aile Rezzak, Rahman, Rahim, Hakk, Adl ve Fettah gibi isimlerden düşer.

Özellikle zengin ailelerin çevre genişliği sayesinde torpil ve referans üzerinden kendi yakınlarına iş bulması kolaydır ancak bu durumların mevcudiyetinde ekonomide açık, iş kalitesinde düşüş olur. İstihdam eksikliği durumunda maaş olmadan yaşayamayan insanlar işsiz ve muhtaç duruma düşer. Bu da suç oranlarının artmasına yol açar; haliyle hırsızlık, gasp ve dolandırıcılık gibi durumlar oluşur. Bu durumda hem bireyler, hem aileler hem de toplumlar değer kaybeder ve eşiklerini geçemez. Enerji de yanlış yönlendirilmiş olur.

Özellikle ekonomik stabilite sağlamış ve çevresinde işveren tanıdığı olan kişilerin kendi aile bireyleri ve yakınlarını gözetmek yerine muhtaç ancak eğitimli ve yetkin kişiler için aracılık yapması tavsiye edilir, bu Fettah esmasının da eylem üzerinden doğru zikri olur ve ruh için günlerce tesbih etmekten daha faydalıdır. Bunun uzun vadede kazancı toplumun dirlik ve değer kazanması olur.

Yaratıcı bir eser ürettiğiniz her seferinde Halik ve Musavvir isimlerini an içinde birlikte zikredersiniz, eserleriniz beğeni topladığında İsim zatınıza yerleşir, öğretebilir hale geldiğinizde İsim üzerinde olgunlaşır ve başkalarına ilham kaynağı olduğunuz zaman Zat seviyesinde gerçekleştirirsiniz.

 

Fettah ve Rezzak esmasının derin manaları Hint Tanrılarından Ganesha’nın da erdemleri arasındadır, zikrederken Fil Başlı Ganesha da imgelenebilir ve bu form üzerinden Allah’ın Fettah ve Rezzak yönüyle iletişime geçilebilir, bu formla bütünleşir ve ifade bulabilir böylece insanlar için Fettah ve Rezzak olabileceğiniz fırsatlar hayatınıza çekilebilir. İsmi zikrederken Ganesha’yı imgelemek Hindistan’da yaşadığınız hayatlarınızı hatırlamanıza ve doğrulamanıza da yardımcı olur, böylelikle Dünya Bilincine de hizalanabilirsiniz, ayrıca bir Tanrı veya Tanrıçaya sempati duymanızın her zaman bir sebebi vardır.

Pagan-Polyteist inanışların Tanrı ve Tanrıçaları Astrolojik unsurlar ve Arketipler üzerinden Monoteist inanışlarda Başmeleklere karşılık gelirler. Her İsim ruhunuzun özünden açılabilen ve hayatta ifade bulabilen bir Nurdur ve her birey kendine özgü nitelikleriyle toplumdaki her bireye katkıda bulunabilir. Osiris/Ptah-Zeus/Jupiter birlikte düşünülebilir ve Hakim, Hakem, Rahman, Şedid, Samed, Hamid, Reşid, Sabur, Hakk, Müsavvir, Halim, Ğaffur, Müntakim, Rezzak gibi isimlerin varlığı görülebilir, Başmeleklerden Tzadkiel-Serfeyail de bu Tanrıların İslam ve Musevi inancındaki Astrolojik tekabül üzerinden karşılığıdır.

Zikir-Tesbih Usülü ve Adetler

Bir ismi zikretmeye-tesbih etmeye başlamadan önce niyetinizi sessiz bile olsa biliyor olmanız enerjinin koşullanması için önemlidir. Genellikle bir ismi zikrettiğinizde bunu duru ve durgun bir zihne bir kere zikrettikten sonra enerji, his ve düşünce boyutlarında oluşumunu gözlemleyin ve ancak konsantrasyonunuz dağılır gibi olduğunda tekrar zikredin. Böylelikle isimlerin somutlaştığına şahit olursunuz.

Bir ismi, ayeti veya sureyi kaç defa zikrederseniz zikredin önemli olan adetten ziyade manevi anlamının yerleşmesi veya Ruhun uyandırılmasıdır. Ancak bir ismin ebced ve gematri değerleri ile bir takım matematiksel işlemler yapmak hem sayı sembolizmi hem de kelime-sayı değeri örtüşmeleri üzerinden bilinçaltınızda çağrışımların işlenmesini sağlar. Bağlantılar kurarak hem aklen gelişim sağlar hem de kavramsal derinlik yakalayabilirsiniz. Ancak bir esmanın zikredilmesi konusunda bu husus ikincil önem taşır.

Bu manada baktığımız zaman bir isme meditasyon yaptığımızda veya tesbih ettiğimizde genel olarak şu amaçlar gözetilir.

 • Bireysel veya bütüncül ihtiyacın karşılanması, sorunun çözümü
  • Bu bir çok şekilde gerçekleşebilir. İsim zihninizde somutlaşınca ilham ve içgörü gelebilir, olayları tetikleyebilir ya da zikrettiğiniz ismin taşıyıcı vekilini veya görevli insi hadimini hayatınıza çekebilirsiniz.
 • Şifa çalışmalarında her isme özgü enerji, zihin, duygu ve ruhsal işlerin yapılması
 • İsimle ilgili kavramın zihinde, sözde, eylemde, davranış ve alışkanlıklarda anlayışının ve ifadesinin netleşmesi ve somutlaşması
 • Niteliğin ve Erdemin olgunlaşması veya yerleşmesi
 • İsimle ilgili ihtiyacın başkaları hayrına sağlanması
 • Tanrıyla Muhabbet
 • Olayların gidişatında ve enerji-düşünce akışında değişim sağlamak için isimler zikredilebilir.
  • Muhabbet içinde bile güçlü bir ismi söylemek veya düşünmek bir süre sonra muhabbetin kalitesini ve içeriğini değiştirebilir.

 

Kavramaya yönelik bir meditasyon yapacağınız zaman ön araştırma veya okuma yapabilir ve böylece zihninizde üretken alan oluşturabilir veya bunu yapmadan kollektif bilinçten anlam üzerinden manaya ulaşabilirsiniz.

Bir ismi zikrederken anlamıyla ilgili olarak imgeleminizin canlı olması enerjinin ve niteliklerin daha yoğunlaşmasını sağlar. Fettah zikrederken kapıların açıldığını, Ğaffur zikrederken yanan bir ateşi ve çözülen bağları düğümleri, Afüvv zikrederken kıvılcımdan ateşin tutuştuğunu veya alevin körükle beslendiği gibi çeşitli imgeleri aklınıza getirebilirsiniz. Ayrıca bu isimleri zikrederken isimlerle uygun anıları da hatırlayabilirsiniz.

İsimleri meditasyon ve şifa çalışmaları esnasında uygulayacağınız yerlere zikredebilirsiniz. Mesela Basit esması bütün çakralarda açıcı bir etkiye sahiptir, Kabıd da kapatır. Nur esması karanlık ve belirsiz bölgeleri aydınlatır veya şifaya ihtiyaç duyan yerleri şifalandırır. Her ismin bir çok özelliği ve gücü vardır. İki veya daha fazla ismi kombinasyon haline getirerek enerjiyi de biçimlendirebilirsiniz mesela eterik kanalları temizlemek için Nur ve Kaviyy birlikte kullanılabilir.

Her ismin insanda açtığı hususi güçler vardır. Semi ismiyle Duruişiti, Rakib ismiyle Özgözlem ve Reflektif Düşünce, Besir ismi ile Durugörü veya Zihinsel Görü gibi yetiler açılabilir. Mütekellim telepatiye işaret ederken, Rahman-Nur-Rafi-Şafi şifa gücüne yöneliktir. Ancak burada bahsi geçen bütün isimlerin bunlardan başka güçleri de vardır.

İsimler üzerinden Tanrı’nın bir yönü ile hususi olarak da irtibat kurmak istiyorsanız Ya veya El ön ekleriyle birlikte bir ismi zikredebilirsiniz. Mesela Allah’tan Ehadiyetin nasıl olduğunu öğrenmek istediğinizde El-Ehad ismini bir alan gibi düşünerek içinde çözündüğünüzün formunuzu kaybettiğinizi imgeleyebilirsiniz. Buradan sonrasında direkt olarak Tanrı’dan size İlham ve İçgörü yolu ile Ehadiyet ile ilgili irfan ve enerji akmaya başlar. Ehadiyeti direkt deneyimleyerek de öğrenirsiniz, ancak bu meditasyondan sonra yaşayacağınız deneyimler ile olgunlaşan bir kavrayışla mümkündür.

Tanrı her zaman tam olarak bulunduğunuz yerdedir, gözünüzden de şahdamarınızdan da daha yakındır. Tanrı ile direkt irtibat kuracağınız zaman İsimleri varlık merkezinden zikretmeniz Özden açılmasını sağlar. Bu merkezi noktaya ulaşmak için ayrı çabaya gerek yoktur her an buraya dönebilirsiniz. Ancak burada meditasyon yapmak haliyle şuurunuzu burada kalıcı halde tutmanıza yarar.

İsmi çakralarda zikretmek, İsmi bir bulut veya Nur huzmesi gibi hayal edip nefesle bünyeye çekmek, İsmi temsil eden bir insan gibi davranmak, İsmi bir tohum gibi imgeleyip bir vücutta veya dışarıda bir yere ekmek veya ismin nurunu dışarı taşımak gibi bir çok imgelem de yapılabilir.

Bütün bunlarda önemli olan ismin anlamını, gücünü ve derin manalarını bilmektir. Bunun için kavramsal meditasyonlara dair ayrı bir yazı hazırlayacağım.

İsimleri vücudunuzdaki herhangi bir yerinde, çakralarda, damarlarda, hücrelerde, kanallarda veya organlarda zikredebilirsiniz. Regresyon çalışmalarında Evvel ismiyle zamanda geri gider, Adl ile karmik adalet sağlar, Basit ile kayıtları açar, Hafız ile hatırlar, Alim ile bilgi alır, Hakk ile illüzyonları kırar ve hakikati açar, Sabur ile enerjileri dönüştürür, Tevvab ile günahlardan döner, Ğaffur-Ğaffar ile yine mağfiret talebinde bulunur, Ahir ile geleceğe Progresyon yapabilirsiniz. Mukaddim ismiyle hem aile soy ağacınızda hem de geçmiş yaşamlarınızın çizelgesine ulaşabilirsiniz. Ğani ve Cem isimleri ile geçmiş yaşamlarınızı parçalı bir bütün içinde görür, Vahid ile birler ve kişiliğinizi harmanlayabilirsiniz.

Her isim ruhsal genetiğinizde bulunur. Bir ismin ruhsal genetikte açılması haliyle ismin özden eyleme ve söze dökülmesiyle mümkündür. Bedi ismiyle kendinize özgün bir yol bulabilirsiniz. Ruhsal genetiğe dair çalışmalarda bu isim ilk çalışmalarda tercih sebebidir ve kişisel özünüze gider. Ayrıca Mürid ismi de muradınıza dair açılım, belirginleşme ve gerçekleşmelerde size yardımcı olabilecek bir referans sağlar.

Bir ismin İnsi veya Cinni (Bedensiz) Hadim-Melek-Görevlisini çağırabilirsiniz. Shemhamphorash isimlerinin sonuna El ve Ah takıları eklenince Bedensiz Melekler gelirler. Bu takılar olmadan yine Esma ül-Hüsna’daki gibi çalışabilirsiniz.

Adetler ve Sayı Sembolizmi

Aslında adet bir zorunluluk değildir. Ancak her sayının ve her ismin ebced tutarının bilinçaltına verdiği bir oturma mesaj vardır. Ebced tutarı kadar zikretmek kelime içindeki harfler ile sayısal bir bağlantı kurar. Kabala içinde Gematria ve Havass içinde Cifr ilmine göre aynı sayı değerine sahip olan kelimeler birbirleri ile bağlantılıdır ve bu bağlantı rastlantısal değildir. Bu durumda İlahi nitelik belirten bir ismin ebced-gematri tutarı adedince zikrettiğinizde aynı dilde aynı sayı değerine karşılık gelen diğer kelimelere de gönderme yaparsınız.

Öte yandan tesbih yaparken üst üste nefes almadan sayı adedini tutturacağım diye tesbih etmek bir boş bulunmuşluk ve safdilllilikten öteye geçmeyebilir. Önemli olan İsimle ilgili olan mananın bütüncül olarak somutlaşması, ferdiyetinize işlemesi ve ferdiyetinizden tezahür etmesidir. Adedince tesbih etmekten daha önemlisi Kavramsal Meditasyon ve İdeali Eyleme dökme ve Karaktere işlemektir, aslolan ve faydalı olan zikir usülü böyledir. Diğer türlü bir enerji yoğunlaşır, işe koyulur ancak kişi üzerine düşmezse bu kalıcı olmaz ve derin manaya ulaşmamak da zaman kaybıdır.

İsmin derin manasını kavramaya ve ifade etmeye yönelik bir çaba eksikliğinde tesbih çekmek bir açıdan putperestliğe eşdeğer olarak da yorumlanabilir. İsimler Arapça veya İbranice zikredilebildiği gibi Türkçe veya herhangi bir dilde de zikredilebilir. Her dilde zaten Esma ül-Hüsna veya Shemhamphorash isimlerinin ardındaki ideayı-manayı karşılayan bir kelime-gösterge bulunmaktadır. Kelime sadece bir formdur ve kelime arkasındaki sayı değeri de sadece bir dil içinde tutarlılık gösterir, diğer dillerde aynı kavramların aynı sayı değerleriyle karşılaşması ise çoğu durumda gözükmez ve ancak tesadüfidir.

Sayı sembolizmini bildiğiniz zaman bir ismi dilediğiniz adette zikredebilirsiniz.

 • 0 – Ain-000, Ain Soph-00, Ain Soph Aur-0
  • Yokluk, Hiçlik,
  • Kaynak
  • Sonsuz Olasılık
  • Rahim
  • Denge merkezi
  • Yutuculuk
 • 1 – Kether-Taç
  • Nokta,
  • Teklik ve merkezlik
  • Parçalardan oluşan bir bütün
  • Tanrının Ferdiyeti ve Ehadiyeti
  • Birey
 • 2 – Chokmah-Hikmet
  • Doğru, Işın, Doğru Parçası
  • İkilik ile ilgilidir
  • Bağlantı ve İlişki
  • Ana-fikir
  • Bir sonraki aşamaya giden direkt yol
  • Bir konunun iki yönüne de yerleşerek doğru oluşturur.
 • 3 – Binah-Anlayış
  • Üçgen, Trigon
  • Teslis, Trinite
  • Düzlem oluşturmak için minimum nokta sayısı.
  • Anlayış, İrfan, İdrak
  • Form
 • 4 – Chesed-Merhamet
  • Kare, Dikdörtgen
  • Stabilite. Sağlamlık
  • Kanunlar
  • 4 Element – Ateş Su Hava Toprak
 • 5 – Geburah-Güç
  • Beşgen, Pentagon/gram,
  • Güç, Kudret, Yeterlilik, Etki
  • Ruh ve 4 Element
  • Ferdiyet
 • 6 – Tiphareth-Güzellik
  • Altıgen, Hexagon/gram
  • Denge ve uyum belirtir.
 • 7 – Netzach-Zafer
  • Heptagon,
  • 7 sayısı çakralar ve gezegenlerle rezonans yapar
  • Tamamlayıcı bir sayıdır.
   • 1x2x3x4x5x6 = 8x9x10 = 720
 • 8 – Hod-Haşmet
  • Octagon
  • Sonsuzluk
  • 2^3 – İkilik ötesine taşıyıcıdır
  • Müzikte oktav – Düzlem geçişleriyle alakalıdır.
 • 9 – Yesod-Temel
  • Nonagon
  • Her sayının 9 ile toplamı ile elde edilen sayının sayı değeri o sayıyı verir, bu yönüyle aynalayıcıdır.
  • Her sayının 9 ile toplamı elde edilen sayının sayı değeri o sayıyı verir, bu yönüyle yutucudur. 3×9 = 27 -> 2+7 = 9 veya 7×9=63 -> 6+3=9
  • 3^2 yönüyle uzamsal bir temellenmeye işaret eder.
 • 10 – Malkuth-Mülk veya Devlet (Res Publica) /
  • Dekagon
  • Tamamlanmış bir sisteme işaret eder.
  • Somutlaşma
 • 11
  • Ruhsal açılım sağlar
  • 1 – 1 : ikiliğin ikiye ayrılması
  • 10+1 tamamlanmış sistem içinde işleyen bağımsız tekil birey, Hayat Ağacının 10 sefirotu üzerinden Vahdeti ve Ehadiyetiyle Tanrının birliği, Yaratımdan bağımsız olarak Tanrı, hür irade ve murat.
 • 12
  • Döngüsel bir sistem yapar
  • 36 hem döngüsel sistemleri düzlemlere oturttuğu kadar dengeyi katlar,
  • 10+2 Tamamlanmış bir sistem içinde ikilik

Sayı sembolizmi ile ilgili burada verdiğim bilgilerden daha fazlasını merak ediyorsanız Numeroloji üzerine yazılmış eserlere bakabilirsiniz. Ayrıca her sayıyı anlamak için o sayı üzerinden oluşan düzenli-düzensiz geometrik şekillere de bakabilirsiniz. (Annemarie Schimmel – Sayıların Gizemi)

Asal sayılar çarpım ve toplamalar ile diğer sayıları oluşturur. Hepsinin kendilerine özgü anlamları vardır – 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47,… /

Fibonacci Dizilimi de Doğal bir açılım ve büyüme gösterir – 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 253…

 • Bütün sayıların maneviyatı asal çarpanlarına göre analiz edilebilir.
  • 99 = 11 x 3 x 3 veya 11 x 3²
 • Bütün sayıların maneviyatı basamak değerlerine göre ayrıştırılarak analiz edilebilir ve saptanabilir.
  • 321 = 300 + 20 + 1 üzerinden 3-2-1 birlikte yorumlanabilir
 • Sayıların eğer kendine özgü simetri, rezonans üzerinden uyumları varsa yorum içinde bu gözetilebilir.
  • 321 örneğinde bütün sayılar birbirleriyle işlem oluşturuyor. Bu sayıyı yorumlarken bu sayıda bir kavramsal bir örgü olduğunu görebiliriz.
   3 = 2 +1 / 1 = 3 – 2 / 2 = 3 – 1
 • Aiq Baker – Bir sayının sayı değerlerinin toplamına indirgenmesi
  • 915 = 9+1+5 = 15 => 1+5 = 6

Sayı sembolizmine dair bilgiler zamanla genişleyecektir. Arada dönüp burayı tekrar kontrol edebilirsiniz.


Referanslar

Pagan ve Polyteist kültürlerde Tanrı ve Tanrıçalar birden çok İdeanın taşıyıcı formları olarak gözükürler. Bu açıdan pagan-Astrolojik unsurlar ve Arketipler üzerinden Başmeleklere ve İlahi kavramlara karşılık gelirler. Simya, Maji, Tao, Yoga, Tantra, Tarot, Kabala ve Tasavvuf Öğretileri içinde de İlahi ve İnsani değerlere dair kapsamlı ve sembolik anlatılar bulunmaktadır.

 • Kabala
  • Zohar
  • Sepher Bahir
  • Sepher Yetzirah
  • Dion Fortune – Mistik Kabala
 • Yoga
  • Shiva Sanhita
  • Bhagavad Gita
  • Hatha Yoga Pradipika
  • Upanişadlar
  • Mahabharata
  • Patanjali’nin Yoga Sutraları
  • Svami Sivananda ve Svami Vivekananda eserleri
 • Platon
  • Devlet
  • Diyaloglar – Menon, Sophistes, Parmenides, Phaidon, Timaeos
  • Platon’un idealar kuramı Esma ül-Hüsna ve Shemhamphorash içindeki her isim için uygulanabilir.
 • Neil Douglas Klotz – Sufi’nin Yaşam Rehberi
 • Lao Tzu – Tao Te Ching
 • I Ching – Değişimler Kitabı
 • Muhyiddin ibn Arabi
  • Fususü’l Hikem
  • Futuhat-ı Mekkiyye (Allah’ın İsimlerinin Sırları ve Manalarının Keşfi, Rahmani Nefes, Harflerin Sırları)
 • Aristoteles
  • Metafizik
  • Ruh Üzerine
  • Nikomakhos’a Etik
 • James George Frazer – Altın Dal
 • Immanuel Kant
  • Saf Aklın Eleştirisi
  • Pratik Aklın Eleştirisi
  • Ödev (Deontolojik) Ahlak Kuramı
 • F. Nietzsche
  • Ecce Homo
  • Böyle Buyurdu Zerdüşt
  • İyinin ve Kötünün Ötesinde
  • İnsanca, Pek İnsanca
 • Ludwig Wittgenstein
  • Kesinlik Üstüne
  • Kültür ve Değer
 • Karen Armstrong – Tanrı’nın Tarihi
 • Annemarie Schimmel – Sayıların Gizemi
Sırayla : # Goetia Zebanileri – Astrolojik Dereceler – Tarot Kartları – # Shemhamphorash Melekleri – Astrolojik Dereceler
Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s