Regresyon – Bireysel ve Toplumsal Karma Temizliği için Çeşitli Çalışmalar

Regresyon çalışması en temelinden ele aldığımız zaman; Doğru niyetin oluşması önemlidir.

Bireysel Muradınızın Evrensel ve İlahi Murat ile hizalı bir şekilde hayatınıza devam etmek istiyorsanız özden gelen murada yönelmeniz de size sağlam bir hayat merkezine sahip olmanızı sağlar. Bu öz tam bulunduğunuz yerden açılabilir. Buraya gelmek de bir arınma sürecidir.

Regresyon terapisinin doğru uygulanmasında oluşabilen sonuçları listelemek gerekirse;

Astral ve Mental bedenin şifalanmasını,
Kişisel ve Toplumsal Karmanın temizlenmesini ve dönüştürülmesini
Geçmiş Yaşamların ve Kişiliklerin Psişemizde entegre edilmesini
İçsel potansiyelimizin açığa çıkmasını
Ego ve negatif kalıpların temizlenmesini
İlahi Adalet sürecinden geçerek bu kavramı öğrenmemizi
Evrensel yasaları anlamamızı
Psişemizin bütünlüğünü
Yaşam yolumuzun açılmasını
İrademizin gelişmesini
Işık ve titreşim seviyemizin yükselmesini ve dengelenmesini
Nefsani, Beşeri kalıplardan arınmamızı
Ruhsal benliğimizin farkına varmamızı ve bu kimlikle yaşamamızı
Gayb kapılarından geçmemizi
Tanrıyla doğrudan (Kundalini-Hayy üzerinden) iletişim kurmamızı sağlar.

Genetik tarihe de regresyon yapılarak aile içinde vuku bulan problemler anlaşılarak aile ve Dünya tarihine erişim yapılabildiği için Regresyon çalışması Astral Seyahat deneyimlerine benzer. Hakikat görmek için gözünüzü açmanız Egonun illüzyon yaratmasını engelleyebilir. Bunun için Goetia ruhları yardım etmektedir. Geçmiş günahlarınız Din koşullandırmaları yüzünden astral planda görünüzde 4. Boyut veya 5. Boyutta görüler açabilir, ancak külli akıl ile iletişim içinde olmanız için fiziksel planda da gerçekliği test etmenin yollarını içinden geçtiğiniz deneyimlerde irade geliştirirken görebilirsiniz. Ruhsal anlayışın gelişmesi durumunda 6. Boyut Kanunlar boyutudur ve içinde anlaşılmazlıklara çözüm bulmak için aktif ruhsal zeka donanımının gelişimi sağlanır. Eylemlerin sonuçlarını ve yankılarına gözünüzü açmak geçmişteki hatanın anlaşılmasını sağlar. Regresyon bir açıdan tövbe veya günah çıkarma gibi görülebilir çok suçluluk hissi hissedildiğinde. Bu geçmiş yaşamdaki karmanın

Bu açıdan holistik bir çalışma bütünlüğü olması önemlidir. Gözünüzün tarihin gizemlerini keşfettiği de bu çalışmalarda bir gerçektir, aktarılmamış tarihi içinizde hatırlayarak bilebilirsiniz. Geçmiş yaşamlarınızdan gelen yüklerin temizlenmesi, bütünün hayrına yeni ve etkili fırsatları görebilmenizi sağlar.  Regresyon sürecinde travmalar da temizlenir ve şifalanabilir. Astral Bedenin şifalanması nihayetinde duygusal ve sezgisel olarak netlik ve sağlamlık getirir. Bunun yanı sıra enerjiniz işlenmemiş duygular ve karakter bozukluklarında saplanıp kalmak yerine daha da incelerek aklınızı ve ruhunuzu besleyebilir. Sevgide kalmak doğrudan hakikatle bağlantıya geçmeye de yardımcı oluyor.

Regresyon terapisi aslında geçmişi değil bugünü şifalandırmak içindir. Bugün nasıl olduğunuz çocukluk, bebeklik, anne karnı ve geçmiş yaşamlarda yaşanmış olabilecek deneyimler üzerinden koşullanmıştır. Deneyimler ile dersler alırız. Bu dersleri aldıktan sonra, yanlış biliyor olsak bile seçimlerimizi bu deneyimlere dayandırırız. Deneyimlerden aldığımız dersler kalıcıdır, ancak olayları yanlış yorumlamış ve yanlış anlamışsak bu hakikat bağlamında bizi engelleyen bir kördüğüm olur.

Ayrıca bir çok durumda Regresyon çalışması Modern Tıp tarafından sebebi bulunamayan Kundalini veya Karma kaynaklı rahatsızlıkların çözülmesini sağlar.

Regresyon terapisi en temelinde Göz, Boğaz, Kalp ve diğer çakralar ile yapılan beden taramasını ve şifa ışığının uygulanmasını esas alır. Gözle şahit olursunuz ve enerjiyi dönüştürürsünüz, Boğaz ile Karmik Bedeninizdeki bağlantılar kurulur ve üst-zihin sayesinde duruma Tanrı’nın gözünden gelen yorumu anlarız. Boğaz çarkı özellikle negatif, bazal ve düşük enerjilerin yükselebilmesi ve ayrştırılabilmesi yönüyle önemlidir. Kalp çarkının regresyondaki işlevi denge, adalet ve koşulsuz sevgi yönüyle önemli bir temel olmasıdır. Özellikle Karmik Kayıtlar vicdanımızdadır, ancak Geçmiş Yaşamlarda sadece Vicdandan değil Akıldan da sorguya çekiliriz. Kalp çarkı regresyon çalışmalarıyla birlikte Akli yönleriyle gelişir. Kalp çarkı benliğin merkezi ve bütüncül şuuru olduğu için kişiliklerimizi de Ruhumuzda bütünleştirdiğimiz ve harmanladığımız yerdir. Kişiliğimiz ile ilgili değişimler ve zaafiyetlerden arınmamızla birlikte güçlenmemiz Mide çarkıyla ilgilidir. 

Böylelikle içsel göze hakimiyet kazanılır ve kayıtlar açılır. Sabır gerektiren bir yolculuktur ancak muradınızın açılmasıyla evrensel destek arkanıza gelmeye başlar ancak bunun karşılığında sizden hizmet de etmeniz beklenebilir 5. Boyutta. Hizmet konusunda aşkınlık geliştirmenin yolu da güçlenmektir. Hafızanız sizi şu an bu hayatta bu konumda tutan seçimlerin hepsini görebilmenizi sağlar eğer evrensel akıl ile uyumlu bir aklınız olursa.

Gözünüzü hakikate açtığınızda illüzyonların da varlığına şahit olursunuz. Bu ayrımı yapabilmek akıl gelişiminin en önemli göstergelerinden biridir. Hizalı bir akıl hayat enerjisinden daha nitelikli bir şekilde beslenebilir. Burada dengeyi bulmak önemli bir esastır.

Astral Yaralar ve Hastalıkların Çözülmesi

 • Topraklama yapın ve kendinizi 3. Gözünüze merkezleyin.
 • Nefesinizi takip ederek rahatlayın.
 • Başınızın tepesinde bir İlahi Nurdan bir küre imgeleyin ve bu Nur taç çakranızdan içeri omurga hattı boyunca aşağı inerek bütün çakralarınızı bedeninizi beslesin ve böylelikle titreşim seviyenizi yükseltin.
 • Tanrıyla bağlantı kurun. Çalışmanızın niyetini, bu çalışmayla neyi amaçladığınızı, hangi konularla ilgi problemlerinizi çözmek istediğinizi ona belirtin. Dilerseniz ölüm ötesiyle ilgili konularda şifa ile görevli melekleri yanına göndermesini isteyebilirsiniz.
 • Transta derinleşin ve fizik bedeni unutun, astral bedene yoğunlaşın.
 • Nurdan size bir Samskarayı işaretlemesini isteyin ve bedeninizde bu işareti görün.
 • İşaretlenen samskaraya 3. gözünüzle odaklanın.
 • Gelen izlenimleri kabul edin. Geçmiş yaşamdan hisler veya görüntüler gelmeye başlayacak.
 • Regresyonda önemli bir nokta, görüntüden ziyade hislere odaklanmak ve bu hislere dışardan bakmak ve şifalanmasını gözlemlemektir. Bu yüzden ortaya çıkan hislere kapılmayın ve karşılaştığınız sahnelerde her tarafın açısından görmeyi ve tarafsız bir bakışla da bakmayı araştırın.
 • Şahit olmanız gereken şeye şahit olduğunuz zaman önemli bir enerji temizlenmesi yaşayacaksınız. Bu aşamada Esmaları zikredebilir veya şifa enerjileriyle çalışabilirsiniz.
 • Bu noktada bu konuyla ilgili başka bir samskara olup olmadığını sorun, eğer varsa önceki aşamaları tekrarlayın.
 • Geçmiş karmanın doğrulanmasına niyet edin ve bu durumda imgeleminizde bir görüntü canlanabilir ya da ilham yoluyla size çalışmadan sonra bilgi gelebilir.
 • Hazır hissettiğiniz zaman yavaşça meditasyon halinden çıkın.

Notlar

 • Belli bir konu, gezegen, çakra, yaşam için ayrı niyet edebilirsiniz.
 • Bu çalışma genel olarak negatif egodan arınma sağlar.
 • Zaman zaman yaşanan travmanın şiddetine göre anılara şahit olurken zamanda sıçramalar gerçekleşebilir. Bir şeyi inkar ediyormuş, bir şeyden kaçıyormuş gibi hissediyorsanız, ya da şahit olduğunuz anıda bir şey eksikmiş gibi hissederseniz, sıçramanın olduğu ana geri dönün ve kendinizi rahat bırakarak olayları olduğu gibi net olarak görmeye, yüzleşmeye ve şifalandırmaya niyet edin. Burada İleri Sar, Geri Sar, Oynat, Durdur, Ağır Çekim gibi komutlar verebilirsiniz.
 • Esmalar ve Sembollerden anılara şahit olurken ve şifalanma sırasında yararlanabilirsiniz.
 • IAO mantrası karmik dönüşüm ve şifalanma sağlayan bir mantradır.
 • Bağlama göre başvurabileceğiniz esmalar;

Zamansal : Evvel, Akhir, Muakhir, Kayyum, Baki, Mukaddim vb.
Dönüşüm ve Şifa : Rahman, Rahim, Ğaffur, Ğaffar, Selam, Kuddus, Sabır, Kalem, Rafi, Tevvab vb.
Adalet : Adl, Hakk, Halim, Hakem vb.
Rehberlik : Reşit, Hadi
Bilgi : Hakk, Alim, Hakim, Semiu, Besir

(Esmaları tanımanız çok fayda verir)

Vicdanın Rahatlatılması

– Regresyonda şahit olmanız gereken geçmiş yaşamlara şahit olduktan sonra kalbinizi kontrol etmeniz ve vicdanınızı rahatlatmanız da önemlidir.
– Şahit olduğunuz şeyleri olabildiğince gelen ilhamın ışığında yorumlayın, doğru ve yanlışı birbirinden ayırın.
– Tövbe edebilirsiniz, görüşünüzü belirtebilirsiniz.
– Kalbinizi kontrol edin, negatif duygu ve düşünceler oluşmaya başlarsa bunu Esma’ül Hüsna ile veya Mor Alev gibi evrensel enerjilerle dönüştürebilirsiniz. Dilerseniz gelen ilhamla içinizden geldiği gibi şarkı söyleyerek de gönlünüzü rahatlatabilirsiniz. Kalbinizde, çakralarınızda, vücudunuzda hissettiğiniz yerleri dinleyin ve şifalandırmaya niyet ederek şarkı söyleyin.
– Mevcut anın içinden baktığınızda şimdi ve gelecek için bütünün hayrına ne sunabilirsiniz, belki de toplumsal vicdan size bir şey işaret edebilir. Geçmişten beri yapılan hatalar neler, bunları yapmayı bırakabilir ve bıraktırabilir misiniz?

-, Kalbinize ve problemli olan bölgelere odaklanarak ilhamla birlikte doğaçlama melodiler ve titreşimler sayesinde de vicdani yükü atabilirsiniz. Ancak vicdanı asıl rahalatan şey yapılan yanlış kadar telafi edilmesi ve bir o kadar da doğrusunun yapılmasıdır.

Kör düğümler atıldığı yönden aynı şekilde geri gidilerek çözülür.

Zihinsel Yara ve Hastalıkların Çözülmesi

– Zihinsel samskaralar Chitta’da bulunur. Bu samskaralar genellikle beyinde bulunur ancak zaman zaman kalpten de çıkabilir.
– Astral samskaraların çözülmesi ile çok paraleldir, aynı hazırlık, niyet, talep ve şahit olma süreci zihinsel samskaralar için de geçerlidir. Bu yüzden yukardaki aşamaları tekrar edebilirsiniz.
– Astral samskaraları temizledikten önce veya sonra bunları temizleyebilirsiniz. Zihinsel samskaraların temizlenmesiyle aynı süreci yaşarsınız. Görüntü görmeyebilirsiniz, burada çalışırken düşüncelerinizi takip edin.

Notlar

 • Zihinsel yaralar ve hastalıklar yanlış bilgi ve inançlar oluşturduğu için, iyileşme sürecinde doğru bilgiyi araştırmak ve hakikate en azından işaret eden veya hakikat belirten bir inanç geliştimek şifa sürecinde önemlidir.
 • Düşüncelerin oluşması sırasında Tanrı ile bağlantıda olurken, ilhama açık olmak için, sessizlikteki sese ve sesteki sessizliğe odaklanabilirsiniz.
 • Astral ve Mental düzeyde geçmiş yaşamlara şahit olunması ve karma temizliğinden sonra duygusal, zihinsel ve ruhsal gelişimin önü açılır. Kayıtlardan çıkan anıların içindeki önemli kavramlar üzerine tekrar düşünmeniz ve meditasyon yapmanızla bu kavramlar hayatınıza daha sağlam ve daha olumlu bir şekilde otururlar.
 • Uyumlandığınız şifa enerjilerini direkt olarak aklınıza veya zekanıza uygulayabilirsiniz.

 

Kişiliklerin Entegre Edilmesi

– Kişiliklerin entegre edilmesi imgelem çalışmaları ile içseslerin dinlenerek, sorunlarının anlaşılması ve çözülmesi, enerjilerinin temizlenmesi, psişenin bütününe uyumlanmaları, dengelenmeleri ve doğru yönlendirmeleri ile olur.
– Parça ve bütün arasındaki ilişki gözetilmeli.
– Bu içsesler Esmalar, Arketipler ve Gezegenler altında kategorize edilebilirler.

 

Işık Seviyesini Yükseltmek

Regresyon ile derin temizlik ve şifa çalışmaları yapılır. Bundan sonrasında açılacak alanda gelişim potansiyeli mevcuttur ve muradınıza odaklanarak hayatınıza ve çevrenize olumlu bir şekilde etkileyecek bir ışığı işleyebilirsiniz. Regresyon ışık için yer ve zaman açar. Böylelikle ilahi ve nurani güçler serbet ve hayırlı bir şekilde kişiyi psikolojik olarak  çarpmadan ve azap oluşturmadan akabilirler. Regresyon çalışması kişisel muradımızı açarak evrensel ve ilahi murat ile de hizalanmamız önündeki engelleri kaldırdığı için akıntıya karşı kürek çekmek yerine ebedi ve ilahi varlık seviyelerinden Dünya’daki somut yaşama akan güçleri arkamıza alırız. Aynı zamanda bunun için bir kanal, katalizör, düzenleyici gibi olabiliriz. Bu en nihayetinde bir kutlanmadır.

Regresyon çalışmalarında karşınıza çıkan önemli kavramlar üzerine yoğunlaşarak zihinsel ve duygusal olarak bir yeniden yapılandırma sürecine girersiniz. Kişilikler entegre olurken modern koşullara da adapte olmaları ışık kanallarını kurar. Bu kanallardan geçen ışığı güçlendirmek özdenetim ve emek ile mümkündür. Bu emek hem bireysel hem toplumsal bazda hem somut hem de soyut planlarda düşünülmelidir. Böylelikle Kurşun Altına dönüşebilir.

Göksel seviyede ışık gezegenler, toplumsal seviyede bu gezegenlerle bağlantılı arketipler üzerinden kırılarak eylemler ve mevcut koşullar olarak somutlaşma gösterir. İlahi seviyede Tanrı İsimleri ilahi nurun da insan cevherinden çıkışının anahtarıdır. Mantra Yoga, Zikir ve tesbih çalışmaları özellikle regresyonlardan sonra bütünleşme derecesinde etkili olabilmektedir.

 

Regresyon Hiyerarşik Düzen ve Astrolojik Arketipler

Eğer antik kültlere üye olduğunuza dair görülerle karşılaşırsanız ruhsal güçlerle ilgili travma terapisi yapma yönünde bir toplumsal işe yönelmeniz uygun olacaktır. Bunun için manevi güçleri doğru kullanmak bir arketipik rol üstlenerek toplumda düzenli bir vazifeye yerleşmek için İlahi Düzen kendini Melekler ve Tanrı Formlarında gösterir.

Kundalini enerjisinin Dünya’da nasıl çalıştığı Güneş Sisteminde bulunan tesir yayınımları ile nitelenmektedir. Astrolojik danışmanlık almanız ve içseslerinizi ayrıştırmanız önemlidir. Pagan tanrıları Atman seviyesinde benliğiniz üzerinden eylem ve işlerinizle zuhur edebilirler. Toplumsal astrolojik enerjilerin dengeye alınması için bu güçler ne formda gelirse gelsin tanınarak uyumlanma yolları bulunabilir.

Gezegenlere karşılık gelen Arketiplerin Astral Formlarına bürünmek mevcut hal ve ortam içinde gezegenler ile ilişkili enerji, düşünce, duygu ve manevi güçlerin dengelenmesini ve şifalanmasını sağlar. Bu hem bireysel hem de kollektif alanda arketipin ışık olarak tezahür etmesi için bir tesir kapısı açar. Astrolojik/Arketipsel enerjinin dengeli ve olumlu bir şekilde akabilmesi için Astral ve Mental bedenin regresyonlarla temizlenmiş ve şifalanmış olması, Işığın ve Özün bu yönlerinin de ideale doğru somutlaşmasını sağlar.

Form bürünmenin yanı sıra odaklanarak ve çağırarak iletişim de kurulabilir. Telepati yeteneğinin gelişmesi ile direkt olarak Melekler ve Pantheonlar ile iletişim kurulabilir. Böylelikle rehberlik almak veya çeşitli ışık işleri yapmak mümkündür. Arketiplerin temsil ettiği astrolojik unsurlarla da uyumlanmak mümkündür.

Formun arkasındaki manaya ulaştığınız takdirde bu çalışmayı yapmanın İslami açıdan bir problem teşkil etmediği görülmelidir. Farklı kültürler İlahi Özü, Kaynağı, Yaratıcıyı farklı yönleriyle farklı formlar içinde kendi Dinlerinde tasvir etmiştir. Bu arketipler Yaratanın nitelikleri ve isimleriyle görünümüdür, hepsi Esma’ül Hüsna ile rezonans yapar. Karşılaştırmalı Din çalışmaları sonucu birebir bağlantı veya birleşimler yoluyla Başmeleklere de karşılık geldiği görülebilir. Bu çalışma haliyle aşağıdaki liste ile sınırlı değildir ve Mısır-Yunan-Roma mitolojisinden bir seçmedir. Mitoloji çalışmaları ile daha da derinleştirilebilir.

Arketipsel Psikoloji çerçevesinde bütün Erkek Tanrılar Animus, bütün Kadın Tanrıçalar Anima arketipinin içinde düşünülebilir.

Osiris – Yenilenme, Canlanma, Diriliş, Merhamet, Şuur (BM Tzadkiel, Jupiter, Göksel Adem, Zeus ve Vishnu)
Isis – Kundalini Enerjisi, Form Kazanma ve Tezahür Etme, Doğurganlık, Doğa ve Evrensel Kanunlar (BM Gabriel, Ay, Juno, Göksel Havva, Hera, Shakti ve Durga)
Nephyths – Gölge Anima, Karmik Kalıpların Yokedilmesi ve Yaratıcı Özün Açığa Çıkması (Kali, Lilith)
Plüto – Karmik kalıpların dönüştürülmesi (Hades)
Anubis – Ölüm Ötesi ve Rehberlik (BM Azrail, BM Uriel, Hermes Psychopompos, BM Tzaphkiel)
Satürn – Karma ve Zaman Efendisi, Anlayış, Gölge ve Karanlık, Akaşik Kayıtlar (BM Tzaphkiel, Kronos, Seth)
Neptün – İlahi Sevgi, İrfan, Hakikat ve Hikmet, İllüzyonların Çözülmesi, Mistisizm (BM, Raziel, Poseidon)
Ma’at – Adalet ve Hakikat (BM Mikail, BM Raguel, Juno, Hera)
Hathor – Sevgi, Aile, Cinsellik ve Göksel Nizam (BM Haniel, Venüs, Aphrodite)
Shu – Gökleri taşıma, Astroloji, İlahi Nizam ile Dünyayı birbirine bağlama (BM Raziel)
Artemis – Saflık, Bekaret, İffet, Dişilik, Sezgiler (BM Gabriel)
Apollon – Şifa, Kehanet, Öngörü, Yaratıcılık (BM Raphael)
Horus – Şuur, Negativitenin Kontrol Edilmesi ve Dönüştürülmesi, Gelişim, İlerleme, Pozitif Değişim ve Düzen (BM Metatron, Peygamberler ve Yükselmiş Ustalar)
Thoth (Hermes) – Metafizik Bilgi, Telepati, Bilim, Akılsal Gelişim, İfade (Sözlü ve Yazılı), Tanrıların Habercisi
Demeter – Dünya Bilinci, Bereket, Bolluk, Ekonomi, Ürün ve Hasat (BM Sandalphon, )

 

Regresyon Çalışmalarında Rehberlik Eden Ustalar ve Rehberler

Yükselmiş Üstadlar
Resul ve Nebiler
St. Germain
Sananda – Serapis Bey
El Morya
Koot Humi
Süleyman Nebi
Guatama Buddha
Siddhartha Buddha
Ashtar
Carl G. Jung
İbn Arabi
Edgar Cayce
Albert Einstein
Mustafa Kemal Atatürk

 

Bazı Kaynaklar

http://www.hermetic.com
http://www.wisdomsdoor.com

Sufi’nin Yaşam Rehberi – Neil Douglas Klotz
Hermetic Alchemy : Science and Practice – Paul Foster Case
Past Life Regression – Ethan Vorly
Multi-Dimensional Being – Ethan Vorly

Mitoloji ve Sembol sözlüğü edinmek çok faydalıdır.
Kelime köken bilgisi de tarihsel düşünceyi analiz etmenize yardımcı olur.

Film, Dizi, Sanat ve Edebiyattan Öneriler

Süreçlerin içinden geçmek ilham kapısını açtığı için gayb boyutuyla ilgili bilginin sanat, edebiyat, felsefe gibi uğraşlar üzerinden akması bu alanlarda hakikat bilgisine işaret edebilen fikir ve sanat ürünleri yeterli bilgiyi verebilir. Işığını yakaladığınız bir fikir ürününü bir okul gibi düşünebilirsiniz.

– Back to Future
– Dr. Who
– Salvador Dali
– Cloud Atlas
– Uncle Boonme Who Can Recall His Past Lives
– Alice In Wonderland – Lewis Carroll
– Thorough The Looking Glass – Lewis Carroll
– The OA
– Thoth Tarot Destesi (Aleister Crowley & Frieda Lady Harris)
– Enochian Tarot Destesi (Gerald & Betty Schueler)
– Parfümün Dansı – Tom Robbins
– Başkalaşımlar – Apuleius
– Don Quixote – Cervantes
– Gecenin Sonuna Yolculuk – Celine
– Jorge Luis Borges

Tarot kartları ile Ölüm Ötesi gizemler anlatılır. Tarot simya süreçlerinin nasıl işlediğini anlatan bir takım meditasyon, maji, tantra, yoga çalışmalarına da işaret eder.

Regresyon çalışmasında bu kartlar yaşadığınız geçtiğiniz süreçler hakkında size bilgi verir.

Astral Samskaraların temizlenmesi çalışmasında Ölüm-Adalet-Asılan Adam-Sanat-Araba-Aziz kartlarına bir vurgu olduğu kadar Azize kartı burada doğru bilginin akışını sağlayan güçtür.

Tarot kartlarının edebiyle sırlarına erişildiğinde Regresyon kadar bir çok ilimin arkasında bulunan Evrensel Kanunları ve Hakikatleri anlamak mümkündür.

Regresyon ve Tarot’u birleştren önemli bir dinamik de Ruhsal Cinsellik ve Cinsel Simya hususudur. Bu konuda eğitim için bana danışabilirsiniz.

 

Referanslar

 • Ethan Vorly – Past Life Regression
 • Ethan Vorly – Multi-dimensional Being
 • C.G Jung – Kırmızı Kitap
 • C.G Jung – İnsan ve Sembolleri
 • Aleister Crowley – Liber ABA – Magick
 • Aleister Crowley, Book of Thoth
 • A.’. A.’. – Equinox
 • Eric Pearl – Tekrar Bağlantı
 • Paul Hughes Barlow – The Tarot and the Magus
 • Liber 777
 • Samuel Sagan – Awakening the Third Eye
 • Swami Satyananda Saraswati – Yoga Nidra

Reklamlar

3 Comments

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s