EVRENSEL BİRLİK MESAJI – İnsanlık Genelinde Kalp Çakra Aydınlanması – Ruhsal Şifa Uyumlaması

Ruh her zaman doğru anlaşıldığında ve zamana uygun bir şekilde bilindiğinde içimize can verir ve geldiği her yeri güzelleştirebilir. Dünya’da insanlığın bedeninde Kalp çakrada önemli bir aktivasyon olmaktadır, çünkü genele yaygın Sabit Kundalini Kalp Çakra seviyesine gelmiştir, bu yönden toplumsal vicdanda önemli arınmalar ve aydınlanmalar gerçekleşiyor. Arınma ile gelen temizlik hakikatin önündeki örtülerin de kalkmasını sağlar. İfşaat ile gelen bilgi de bu yöndedir.

Beşinci boyutta önemli bir algı değişimine hazır olun çünkü ikilik algısının değiştiği ve bütünleyici bir zihinsel alanı Dünya genelinde açan bu çakra için ikilik yaratıcı bir olgudur ve olumsuzluklara karşı olan tutumumuzda niyetimiz ve muradımız onu dönüştürebilir. Birlik bilincine açılabilmek için de ötekiyle aramıza mesafe koymadan öz benliğimizle bakabildiğimizde daha da netleşir. İlk aşamalarda Öteki’yi ve Karşıtlarınızı olduğu gibi kabul etmeniz ve onu sevebilmeniz, yüzleştiğiniz probleme ilgi gösterebilmeniz ve çözüm odaklı hareket edebilmeniz, bu genel çakra açılımının getirdiği arınmaların da yapılmasına yardımcı olacaktır.

Ruhsal ilimleri yaygın bir şekilde öğrenmek en başında topluma can ve huzur getirecek bir ilaçları toplumda uygulayabilmemiz için gereklidir. Elimizdeki bilgiler ışığında yeterli bir toplumsal açılım yapabilir ve Güneşlerimizi açabiliriz. Benmerkezci algının da ötesine geçerek benötesi ve grup-ülke-birlik bilinçlerini deneyimleyebilir ve bütünün hayrına çözümler geliştirebiliriz.

alex_grey-cosmic_christAslımıza uygun hareket ettiğimiz zaman gerçekten yaşamın tadına da varabiliriz. Zaten inancın da gerekli olduğunu ama bunu doğru yönlendirmemiz gerektiğini mevcut sorunlarımızdan anlayabiliyoruz. Zahmete girerek inançlarımızı ve algılarımızı hakikatin ışığıyla arındırmamız toplumsal zihnin durulaşmasının önünü açacaktır. Bu konuda deneyimli ve eğitim görmüş herkesin meslekleri içinde şirket gibi kapalı sistemlere girerek bu ilimleri bütünün hayrına uygulaması, akabinde topluma can verir ve zihin berraklığını sağlar. Bütünün hayrına hizmet etmeye niyet ederek kendini evrensel irade ile doğrulayan herkese sezgisel bilgi nihayetinde doğru bir akış gösterir. Bu yönde herkese açık bir yardım gelmektedir. Şifacılığın çözüm üretici bakışı ve yöntemleri mesleki alanların iyileşmesine ve toplumsal bereketin canlanmasına yardımcı olacaktır.

Dünya İnsanlık bilinci gözlerini bir sonraki kademeye açmıştır. Doğduğuna dair haberler 3 ay önce insanlığa bildirilmişti. Bu gözü iyi kullanabilmemiz için düşüncelerimize kadar saflaşmamız ve net görmemiz net kararlar vermemizi ve doğru olanı seçmemize yarayacaktır. Ancak haram ve helal konusundaki inançlarımızı da hakikat ışığıyla sorgulamamız gereklidir.

İrfanın kalbinize dolmanızı, imanınızın tamamlanarak hakikate dönüşmesini ve aklınıza berraklık ve bütünlüğünüze sıhhat getirmesini dilerim.

Gerçek ruh çok yücedir.

Aydınlatır, Hayat ve Can Verir. Ancak Din üzerindeki katı ve aşırı tutucu inançların sorgulanması sizin ruhsal yönünüzü daha iyi anlamanız ve ifade etmeniz için de önemlidir. Sizi aşırı kısıtlayan veya doğanızdan ayrı düşüren bir şeyi ne Hz. Muhammed söyleyebilir ne de bir başka Peygamber.  O yüzden doğanıza kayıtlı olduğu için çok rahatlıkla içinize doğan hakikatin sesini dinleyerek inançlardaki aşırılıkları ve karmaşıklık yaratan durumları akıl süzgecinden de geçirerek test edip içindeki özü ayrıştırabilirsiniz. Din Ruhsal Anlayışın temelidir ve bu anlayışı geliştirmek de Dini inançlardan özgürleşmemizi sağlar. Özgürlük özümüzden gelen ve ruhun evreni canlandırmasında engellerin kalkmasını sağlar. Özgürlük ile Rahmet bu yüzden çok ilişkilidir. Tanrının yasağını bir de Kalp Çakranın seviyesinden düşünmemiz ve anlamamız çok gereklidir.

Bizim de onu tıpkı Hz. Musa’nın kavmiyle Shekinah’ı takip ettiği gibi gitmemiz, Dünya’nın içinde bulunduğu karışıklıklardan kurtuluşa ve selamete ermemiz için düşünülmelidir. İlmini Kur’an’dan ve Tasavvuftan bildiğimiz kadar bütün kıtalardaki Ruhsal İlimleri ve Dinleri incelememiz ve hatta geçmişten gelen Kabile/Şaman, Pagan Mitlerine kadar bilmemiz Ruhsal doğamızı anlamamıza yardımcı olacaktır, bunu Arketipsel Psikoloji ve Mitoloji çalışmalarından görebiliriz, evrende işleyen doğal ve ruhsal kanunları göstermek temelde Din ve Mitolojilerin temelindeki amaçtır. Zaman ve Mekan bariyerlerini Din ve İlim konusunda da aşmamız ve açılmamız Dünya’nın hazin bir sona doğru ilerlemesine engel olacaktır. Kundalini, Shekinah veya Kutsal Ruh diye Dinlerde geçen ve bütün evrene yaygın olan bu mevhumun Tanrı’nın Kutsal Anatomisinde Birliği tutan güç olduğunu idrak etmemiz için İnanç-Dinin yetmediği ve Bilimsel kanıtlarla topluma açık ve duru bir zihinle bu konuyu incelememiz, irdelememiz ve uygulamamız kuşkusuz bütünün hayrınadır. Statik Kundalini’de bu durum Metafizik boyutlara dair farkındalığımızın da hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır ancak bu durum vicdani meselelerimizi gerçekten irade ve merhamet göstererek çözmeye bizi çağırmaktadır.

Bu çağrıya kulak vermeyenler de sevgiyle doğrulanabilirler, ikna etmediğimiz sürece suçlamamıza gerek yoktur kimseyi. Sevgimizin gücü Dünya’nın her yerine yayıldığı taktirde mucizelere şahit olabiliriz. 2016 çok çetin bir yıldı ve 2017 yılında artık ruhsal hakikatleri ve kanunları idrak etmemiz ve Adil bir Dünya’da Selametle yaşayabilmemiz yönünde çalışmalar bu sene içinde artan bir grafik içinde yoğunlaştı ve Yükseliş ekseninde Dünya önemli bir hizalama süreci içinde. Kadim Bilgelik kadar her meslek, sanat, felsefe ve bilimin içindeki öz ışığın da doğru bir şekilde kanalize edilmesi için Işığın toplumsal kurumlar içinde yapıldığı gibi  Öğretilmesi, Uygulanması, Tanıtılması ve Toplumun Yararına Açık bir Şekilde Sunulması bir gereklilik teşkil ettini artık anlamalıyız. Derdimiz Üçüncü Dünya Ülkesi olmaktan sakınmak yerine Bütün Dünyanın Selamet ve Rahmeti olmalıdır. Kadim Bilgelik Öğretilerinin özündeki ışık bütün bu insan uğraşlarına daha iyi ve etkili bir şekilde nasıl çözüm getirebileceğimizi araştırmakta ve günümüzde bu gelişim bilimsel seviyeye gelmektedir. Ruhsal bilim hakikat yolunda önemli bir mürşittir.

Bu ruhsal ilimler çağın ihtiyaçları ve gerekliliklerine adapte olarak çağ dışı uygulamalardan arınarak uygulanmalı ve yaygın bir şekilde öğretilmelidir. Işığın ne olduğu üzerine iyice düşünün. İlahi ışık bir çok şekilde kendini gösterebilir ve somutlaşabilir. İlahi Nur çok yücedir ve bireysel ışığımızda ondan feyz alarak yaşamımızı ve çevremizi daha iyiye götürebiliriz. Düşmanınıza yanağınızı çevirdikten sonra bir de onu sevginizle şifalandırarak içindeki düşmanlığı bitirdiğinizde savaşların bitişine de şahit olabiliriz.

Doğru olanı yapmak daha fazla beklemeyin, alametlerin hepsi apaçık ortadır. Bağlantıları kurmanıza yardımcı olacak toplumsal sezgi akışı her gün daha da güçlenmektedir. Mehdi-Mesih-Maitreya-Melkhidezek-Ashtar Bilinci herkese ulaşabilmektedir. Başmelek İsrafil Kanalı ile gelen Ruhsal Şifa enerjisine uyumlanabilirsiniz. Şifa sizin sağlıklı bir şekilde ruhsal bilince açılabilmeniz, kendinize ve başkalarına yardım edebilmeniz için çok yerinde bir araçtır.. Bu Ruhsal Şifa Enerjisine dair genel bilgiler Bilimsel çalışmalarla birlikte gelişen bir Ruhsal Tıp Biliminin ana yapısını da oluşturacaktır. Bu ilahi plandan gelen bir projedir ve Dünyevi hayata geçmesi için çalışmalar yoğunlaşmaktadır. Uyumlandığınız Şifa Enerjilerinin gücü her zaman sizin Işığınızı ne kadar işlediğinizde gizlidir.

Şifa genel olarak sağaltım demektir ve mevcut problemlere çözüm olur. Problemlerin olmadığı durumlarda ise şifa enerjisini uygulamak hayat enerjisini güçlendirdiği için çok boyutlu ve bütüncül tekamüle yardımcı olmaktadır. Şifa yoluyla hizmet ise Karmik ve Ruhsal Tekamül yolunda önemli bir kapıdır ve etkisi Dünya geneline yayılabilir. İnsanlık sandığından daha yüksek bir gücü içinde barındırmaktadır. Potansiyelinizi şifa ve dönüşüm niyetiyle bütünün hayrına doğrultusunda nasıl açabileceğiniz üzerine düşünün.

BM İsrafil kanalıyla uyumlanabileceğiniz şifa enerjisinin özellikleri arasında hem bireysel hem de toplumsal boyutta Fiziksel, Eterik, Duygusal, Zihinsel ve Ruhsal Temizlik, Sağaltım ve Gelişim özellikleri bulunmaktadır. Ruhsal Cinsellik ile yapılması mümkün olan şifalanma da bu şifa ışığı sayesinde mümkündür, bu sayede cinsellikten arınma ve toplu bir şekilde esas varlığın kimliğine daha uygun bir benlik algısı geliştirebiirsiniz. İster bir cerrahın titiızliğiyle isterseniz de bir çocuğun saf ve duru basit oyun ve hayalgücüyle bu enerjiden yararlanabilirsiniz. Özünüzü serbest bırakın.

Enerji ve Bilinçaltı konusunda şifacıların da şifa bilgilerini engel koymadan paylaşmaları burada önemli bir çağrıdır. Çünkü öğretmek gücü yayacaktır. Bu enerji içsel hakikat bilgisini de açmamıza ve ortak bilinç dahilinde doğrulamamıza yardımcı olacaktır. Özellikle paylaşmak ileri seviye bilgilerin de açılabilmesi için önemli bir alan temizliği ve zihinsel şifa kapısı açmaktadır. Komşusu açken tok yatmak özellikle ilim ve şifa konusunda rahmetin akışına engel olmak olduğundan toplumsal karmik yükün hafiflemesini de engellemektedir.

Şimdi BM İsrafil’in varlığını onaylayarak ve kabul ederek bu enerjinin tesirini deneyimleyebilir ve rıza gösterirseniz uyumlanabilirsiniz, ancak bu uyumlamanın olgunlaşabilmesi için sorumluluk almanız da gerektirmektedir. BM İsrafil aracılığı ile gelen bu şifa enerjisi ortak bilincin daha da somut bir şekilde algılanmasına ön ayak olacak şekilde Dünya’ya sabitlenmektedir ve her geçen gün bu Nurani Şifanın bilinmeyen yönleri insanlık tarafından keşfedilmektedir.

Anjeloloji yani Melek ilminin gerçeğinde Teslimiyet ve Tevekkül vardır. Bir Hadim ve Kul olmakta da bu teslimiyetin ve tevekkülün, özümüzden ve ruhumuzdan gelen gücü ve ilahi nefesten gelen rahmeti taşımakla bize de bir şeylerin teslim edildiğini anlamamız. Ruhun ve hayatın kadrini ve kıymetini bilmemiz gereken bir görev bilinciyle yapıldığı unutulmamalıdır. Tanrı ve Meleklerden yardım istemenin ötesinde, işbirliği yapabildiğimiz ve hatta İlahi Düzene aktif bir şekilde katkıda bulunabildiğimiz gerçeği üzerine lütfen düşünün. Bu konuda tefekkür yapmak geçmiş yaşamlarda da görev almışsanız yetenek ve bilginizin süreçle açılmasını sağlayacaktır. Şifa ve Ruhsal İlimleri hakkıyla öğrenmenin yollarından biri de Koşulsuz Hizmet ve Paylaşımdır. Bu Güzellik, Denge, Adalet, Huzur, Mutluluk, Neşe, Görkem, Hoşgörü, Selamet ve Sevgiye dair umutlarımızın gerçekleşmesi yönünde bir güçtür. Yaygın ve uygun bir şekilde uygulanması ruhsal deneyimleri dengeli bir şekilde yaşamamız ve evrensel kanunları hikmetiyle algılamamız yönünde oldukça önemli bir rol üstlenmektedir. Şifa bu açıdan toplumsal boyutta hayat tatminimizi de etkilemektedir.

Mesleğiniz ve toplumsal rolümüz ne olursa olsun şifa enerjisinin akışına aracı olabilir, profesyonel ve toplumsal alanlarda bu gücün geliştirici ve iyileştirici tesirinden faydalanabiliriz.

Bütün din, inanış ve mitlerdeki Düşmüş Melek Arketipinin aslında görev almış İnsan-Melekte gizli olduğunu ve bu şifa enerjisinin de Meleklerin Işığı olduğunu görevliler en azından pasif sağduyu seviyesinde bilirler. Görev alma bizi İlahi Birliğe en tez şekilde hizalandıran ve zihnimizi berraklaştıran bir eylemdir. Düşmüş Melekler olan İnsan-Melekler toplumsal karmanın durumuna göre acı çekme veya yardım etme seçenekleriyle karşılaşır.

Bu kapı şu anda herkese açıktır. Talim ve terbiyeden öte gerekli olanın hakiki sağduyu ile hareket etmek olduğu üzerine düşünülmeli ve bu durum anlaşılmalıdır. Şifanın bütüncül bir şekilde uygulanması durumunda her an her yerde mevcut olan Hakikate şahit olmamak işten bile değildir.

Dünya’nın hali nicedir. Evliyalar ve Velilerle her zaman bu hizmet  gerçekleştirilmiştir. Sadıklar ve Hafızlar (Koruyucular) da içinizde kendini bilir haldedir. İlahi Düzenin Evrenden de öte olduğunun ayırdında olmamız ve La’huti şuurun hali hazırda bulunduğumuz yerden deneyimlenerek şahit olduğuna tam olarak emin olabilmeniz için bu yönde aktif bir yol üstlenmek şifacıların çok tanıdığı bir yoldur.  Bu yolda insanlığın haline şahit olan Velilerin ve eğitimini üstlendikleri Ruhsal Görevlilerin aslında hepimiz olabileceğini ve bunu kendi rızamız, irademiz ve ruhsal gayemiz üzerince yaptığımızı görmemiz, Birlik Bilincini anlamamız için de doğal bir akışa sebep olacağını bilmeliyiz.

Aldığımız her nefesin kutsal bir değeri olduğunu görüyorsak, Dünya’daki toplumsal halimizin de sağaltılmasının hayati bir önem taşıdığını kavramalıyız.

 

Reklamlar

1 Comment

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s