Kalp Menzili – Nefs-i Mütmaine ve Karma Temizliği

Kalp Çakra ruhsallığa somut realitemizde açılmaya başladığımız ilk yerdir çünkü Esas Varlığın bulunduğu yere giden ilk kapıdır, buradaki açılımlar Taç Çakranın da açılmasını sağlar, bu yüzden Kalp çakranın mistik deneyimlere açılan bir yönü de vardır.. Evrensel yasalardan Neden-Sonuç, Adalet, Özgür İrade, DNA ve daha nice evrensel kanunu ve gizemi burada öğrenerek gayb ilimlerini gözlemlemeye ve almaya başlarız. Kalp Çakra ve içinde yaşadığımız bu öğrenme deneyimi de aynı zamanda tasavvufta sıfatları almaya başladığımız Nefs-i Mütmaine mertebesine denk düşer.

Bu mertebede artık günahlarımızdan arınmaya başlarız ve Allah’tan razı olmaya doğru gidiyoruzdur. Bunun yolu da üst çakralardan gelen enerji ve dolayısıyla üst nefs mertebelerinden gelen farkındalık ve idraki uygulamaya koyarak geçebiliriz, çünkü Kalbin açılması ile birlikte Boğaz ve Göz’e de temiz enerjiler gitmeye başlar ve Karmik düğümleri çözerek Dharmaya yani Yaşam Gayemizi gerçekleştirmeye doğru gideriz. Burada açılım yapan bir kişi Allah ile bir muhabbet içine girmeye başlamıştır ancak üst çakraların da açılması ile ancak Ehadiyet bilincine vakıf olmak mümkündür ki bu bir sonraki mertebelerde ve menzillerde büyük önem teşkil eder. İşin güzel yanı Kalp çakranın açılmalarıyla Nefs-i Kamileyle ilişkili olan Taç Çakranın da açılmasıdır ve İlahi Rehberliği somut bir şekilde almaya da bu anda başlarız. Bu ilahi rehberliği takip etmemiz durumunda olumlu veya olumsuz bir çok durumla da karşı karşıya gelebiliriz. Ancak neyi neden yaşadığımızı bilmemiz durumunda Allah’tan gerçekten razı oluruz. Bu da Kalp Gözünün Aklın gözüyle birleşmesi durumunda bir anlam ifade etmektedir. Hayat gayemizi gerçekleştirmeye giderken rehberlik hem içerden hem de dışardan gelebilir, Guru içimizdedir ve onun sesini duymayı öğreniriz. Zamanla biz de ustalaşırız ve İlahi Düzenin bir parçası olarak Dünya’ya, İnsanlığa ve Evrene yardım ederiz, bu ustalaşma seviyesi Marziyye seviyesine tekabül eder.

Herkesin yaşam gayesi ve ilahi muradı birbirinden farklı olabilir ancak Kalp mertebesinde netlik sağlayacak olan konular;

  • Özgürlük
  • Sevgi ve Hizmet
  • Denge ve Adalet
  • Ruhsal Esas varlığın somut gerçeklikte ifade edilmesi olarak saptanabilir.

Kalp dairesinin açılmasında gerçek anlamda ruhsal tecrübeler yaşamaya başlarız ve inançlarımız bu seviyede yaşadığımız hakikat olur. Taç Çakra ve Kalp Çakranın beraber çalışması da bize güçlü bir birlik duygusu getirir ancak Ehadiyetin anlamsal açılmaları Boğaz ve 3. Gözün yardımıyla idrak edilebilir, böylelikle sezgilerimiz ve aklımızla zamanın da açılmaya başladığını anlarız. Bu da kulluk görevimiz olan Şehadeti akıl ve eylem seviyelerinde tamamlamak için önemlidir, çünkü Kelime-i Şehadette aynı zamanda kaderimizi yazdığımız Kalem esması da vardır ve İman akıl ve idrak ile tamamlanır. Şehadet olan İmanın ve Kalem olan hür iradenin açılımlarına Nefs-i Mütmaine seviyesinde güçlü bir şekilde şahit oluruz, çünkü verdiğimiz kararların ve yaptığımız seçimlerin hayat yolumuzu açmasına dua ve muhabbet ile şahit olarak buraya gelmişizdir. Bundan sonrasında çok belirgin şekillerde eşzamanlılık durumları ile karşılaştığımızı görürüz, bu aynı zamanda başlarda farkedilmese bile birlik prensibi ile çalışan 3. Gözle bakıldığında subtil bir zamansal açılmadır ve üst boyutlara hazırlık yapar. Karmik kalıpların aşılması ile döngüsel ve durağan zamanı anlarız ve kaderimizin elimizde olduğunu görürüz. Somut realitemiz bir anda ruhsal bir karakter kazanmaya başlar ve Allah her olayın ardından bize çeşitli suretlerle göz kırpar. Tekamülümüzünde ilerlemenin yolu da hem Ehadiyeti aklen ve kalben idrak etmek hem de arınma, ibadet, şifa ve meditasyon gibi ruhsal çalışmalarda bulunmaktır. Burada yaşadığımız farkındalık kazanımı bize Maddi Dünya ötesindeki boyutları algılamamızı sağlar ve Benötesi şuur ile tanıştırır. Ömürlük kişiliğimizin ötesindeki esasımızla yaşamayı öğreniriz. Bu esasımız ebedidir ve daha önce bir çok hayat yaşamış ve sonrasında da bir çok hayat yaşayacaktır.

Causal seviye neden-sonuç, özgür irade ve eylem kanunlarını vurguladığından dolayı ibadet, meditasyon ve ruhsal çalışmalar inançlarımızı eyleme taşıdığı için ruhsal varlığımız için nefes almak gibidir ve devamlılıkla ruhsal yaşamın meyvelerini toplamaya başlarız. Ancak bu seviyede güçlü meditasyonlar yaparken dikkatli olmak gerekir çünkü bedende arınmamış bölümler olabilir. Arınmadan meditasyon yapmak somut ve subtil toksinlerin vücudunuza yayılmasına sebep olabilir. Arınma olmadan Kundalini enerjisinin yükselmesi bu yüzden bu seviyede psişik rahatsızlıklar yaşamamıza sebep olabilir.

Bu yüzden bu seviyede sadece Beden açısından değil aynı zamanda Aklen ve Kalben arınmamız da psikolojik sağlığımız için önem taşır. Çünkü vücudumuzda tuttuğumuz toksinler veya yaşadığımız rahatsızlıkların ve hastalıkların büyük bir kısmının Kalp seviyesinden kaynaklandığını vicdan muhasebesi içinde görebiliriz. Vicdanen ve Aklen arındığımız sürece Yaratan ile muhabbetimiz gün geçtikçe daha da netleşir ve somutlaşır.

Kalp menzilinin Hakkıyla açılması ile Kundalini enerjisi yakan bir ateş yerine ışık ve sevgiye dönüşür. Burada ruhsal deneyimin bireysel yönüyle ilgili yanılgılarımızı kaldırıp aynı zamanda kollektif yönünü de deneyimlemek bu seviyenin açılmasındaki en önemli aşamalardan biridir. Keza Kalp çakranın açılmasıyla sadece Allah ile bağlantı kurmaz, insanlarla daha derin ilişkiler de kurmaya başlarız. Bunun yanı sıra ruhsal varlıklarla da somut bir şekilde iletişime geçmeye başlarız. Bu da Ruhsal varlığımızın uyanışını tecrübe etmemizdir. Burada önemli olan husus kendi iç seslerimizin de algımıza girdiğini olduğunu idrak etmemizdir. İçseslerimiz bizim şuurumuza bağlıdır ve bu yüzden aile genetiğine, kollektif inançlara ve geçmiş yaşamlardaki çözülmemiş karmik durumları işaret eder niteliklerde olabilmektedir. Regresyon, Aile Dizim veya Genetik Açılım çalışmaları Causal seviyede şifalanmamızı ve geçmiş kişiliklerimizin entegre olmasını sağlar. Ancak regresyon çalışmaları yüksek ışık enerjileri ister. Bu olmadığı takdirde samskaraların içeriğindeki travma veya karmayla (günahlarla) yüzleşme ve idrakine varma mümkün olmayabilir.

Bu yüzden bu mertebenin aşılmasında kendi içseslerimizin yanı sıra Peygamberler, Ehl-i Beyt, Azizler, Evliyalar, Yükselmiş Üstatlar-Evrensel Beyaz Kardeşlik ve Kozmik Işık Varlıkları-Galaktik Federasyon ile de iletişime geçebileceğimizi ve hatta onlardan şifa ve rehberlik alabileceğimizi de bilmemiz günümüzde önemlidir. Keza kollektif seviyede yaşanan bir Kalp Çakra açılması Kozmik varlıkları da realitemize getirecektir. Bu yüzden Başmelekler, Sadıklar Planı, OLAP-ARN Doktorları veya Galaktik-Kozmik şuur sahibi varlıklar ile muhabbet halinde olmak hem ruhsal seviyede şifalanmamızı hem de içseslerimizin çalkantılı olabileceği bu açılmalarda rehberlik almamızın önümüzü açacaktır.

Tanrıya ve insanlığa hizmet etmenin bir çok yolları vardır. Ona giden ve kabul edilmiş duaları duymak ve onları gerçekleştirmek de kulluk içinde yapabileceğimiz bir görevdir ki zaman zaman bunu hiç farkında olmadan başkalarına yaptığımız iyiliklerin içinde gerçekleştirebiliriz. Bu aynı zamanda Er-Rahman esması ile çok samimi bir şekilde bütünleşebilmemizi sağladığı gibi bu ruhsal varlıklar sayesinde Rahman’ın yardımını nasıl gönderdiğini idrak ederiz. Allah’ın yardımı ve şifası bize hem direkt olarak hem de buna Vekil olan İnsanlar, Melekler ve Işık varlıkları aracılığı ile gelebilir. Kausal-Karmik bedenin ağırlıklarından arınması durumunda direkt olarak Allah’tan gelen şifa enerjisini akıtabiliriz ki bu:

A) Bazı eski ve kollektif inançlarımızın değişmesi
B) Karmik Temizliklerin yapılması
C) Kırgınlık, Reddedilme, Öfke, Nefret gibi ayrılık yapan duygulardan arınmamız
D) kendimizi Koşulsuz Sevgiye açmamız
E) Gölgemizle yüzleşebilmemiz ve arınmamız ile mümkün olabilir.

Ancak Causal seviyenin dengesiz olması durumunda Ehadiyet şuurunu öğrenme aşamasında olduğumuzdan dolayı, bağlantımız kendi idrakimizde zayıf olmaktadır. Bu da araya aracıların girmesi ile hızlanmakta ve tekamülümüzdeki problemlerimizin çözülmesini sağlamaktadır. Çünkü bu kozmik ışık varlıkları ile olan iletişimlerimizde Evrensel Birliği öğrenir ve Ehadiyetin açılımlarını yaşarız. Ayrıca bu iletişimler ile Boğaz Menzili/Nefs-i Radiyye seviyelerinin önemli bir dersi olan evrensel yaşam ve birlik bilinci ile ilgili derslere hazırlayıcı olmaktadır. Bir veya iki regresyon seansı yapmak bu şuura bizi çok yaklaştırabilmekte zamanın içinden geçmemizi sağlayabilmektedir, çünkü Boğaz çakra bu seviyede aktiftir ve farkındalıkla ve irfanla ilerleyebilmemizi çok kolaylaştırmaktadır. Çünkü bu çakra hakikat bilgisini süzen ve Kalp Gözümüzü doğrultan, Aynamızı temizleyen bir çalışmadır.

Karmanın temizlenmesi de Dharmaya yani Hayat Gayemize bizi götüren çok önemli bir adımdır. Çünkü Karmik kalıplar temizlenmediği zaman Hayat Gayesinin açılımı zorlaşabilmektedir. Kalp çakranın ışıl ışıl parlaması ile gayemizi anlar ve hayatımıza doygunluk gelir.

Ruhsal deneyimleri objektif olarak yorumladığımız zaman Geçmiş Yaşamlar meselesi üzerine bir çok bakış açısı getiriliyor. Ancak regresyon yöntemleri uygulandığı zaman geçmiş yaşamlar algılanabilir ve anlaşılabilir. Kişisel pencereden baktığımız zaman Karma kendi sorumluluğumuzken Monadik seviyede bunun kimsenin tekamülünü engellemeden aşabileceğimiz gerçeği de ortaya çıkıyor. Ancak Monadik seviyenin farkındalığına tam olgunluğuna erişebilmek için kişinin gerek Bireysel gerek Ailesel-Genetik Karmik düğümleri çözmesi gerekebilir. Bunu da Aile Dizimi-Regresyon-Genetik Açılım gibi durumlarla yapıyoruz.

Genetik açılımların gerçekleşebilmesi için öncelikle DNA üzerindeki Karmanın ne olduğunu anlamamız önemlidir. Geçmiş yaşamlarımızdaki karmamız Lunar Astral ve diğer sübtil bedenlerimizde samskaralarda asılı kalırlar ve tekrarlayan kalıplar içine bizi sokarlar. Ancak bedenimizin üzerine alabildiği karmaları bir de geniş aile ve atalar seviyesinde de DNA’mızda taşırız. Bunlar karmamızın oluşturduğu duygusal ve mental rezonanslara göre Causal bedenlerimiz tarafından seçilirler. Mental ve Astral seviye toparlanmadığı takdirde Causal-Budik seviyede tekamül edemeyiz ki bu seviye tam olarak Kalp Çakramıza tekabül eder ve Vicdan muhasebelerinin yapıldığı yerdir.

Şu anda bir kaç önemli argümanı önünüze sermek istiyorum.

– Bir grup spiritüel çevre Dünyanın 2012 ile başlayan süreçte 4. veya 5. Boyuta mezun olacağını öne sürüyor. Bunun gerçekleşebilmesi için en önemli adım karmik düğümlerin çözülmesidir, çünkü negatif karma kişiyi zaman illüzyonuna hapseder. Bu da algıladığımız zaman ötesi boyuta geçiş yapmamızı engeller. Başmelek ve Yükselmiş Üstatlardan gelen tebliğlerde Dünyanın Karmik durumunun hafifletilmesi için bir takım çalışmaların olduğu da söylenmektedir.
– Yükselmiş Üstatlardan gelen tebliğlerde insanlığın grup bilincinin geliştirilmesine yönelik bir açılım vardır. Bu da ruhun bireysel yönünden ziyade kollektif şuur ve kollektif ruhu vurgulayan Yeni Çağ öğretileriyle gelmektedir.
– Dünya üzerinde genel bir enerji yükselmesi vardır ve insanlık Kalp Çakra açılımı yaşamaktadır. Bu da spiritüel bedenin ilk ifadelerinin bulunduğu alana denk gelmektedir. Vicdan ve Karmik muhasebelerin yapılması da bu yüzden önem kazanmaktadır. Keza farkındalık olmadan bu çakra açıldığı zaman kişide psişik dengesizlikler yaratabilmektedir, bu konuda bilinçlenmek günümüzün bir gerekliliği olarak karşımıza çıkıyor.
– Yapılan Aile-Sistem Dizimi ve Theta Healing gibi çalışmalarda karmanın grup seviyesinde temizlendiğine ve DNA’larda subtil açılmalara şahit olabiliyoruz.

Deyim yerindeyse “Her Koyun Kendi Bacağından Asılır” eskiden gelen ve genellikle kendini gerçekleştiren bir inanca işaret etmektedir. Ancak paradigmaların değişmesi ile kollektif inançlarımız da değişime uğrar. Dünya seviyesinde yaşanılan Kalp Çakra açılımı da ruhsal yaşantımızda büyük paradigma değişimlerine işaret etmektedir. Burada sorulan soru başkasının karmasını bir başkası temizleyebilir mi? Hz. Muhammed’in son duasını kıyamet günü ümmetine sakladığı, Hz. İsa’nın insanlığın günahlarını yüklenmesi ve çarmıha gerilmesi üzerinden aslında İlahi Kanun dahilinde başkasının günahını üzerimize alabileceğimizi görebiliriz. Ancak burada bir yorum farkı durumu daha net anlamaya sebep olur. Hz. İsa kendi deneyim ve gözlemim üzerine zaten Hz. Muhammet olarak tekrar Dünya’da bedenlenmiştir ve halen daha enkarne olmaya devam etmektedir. Şu anda Ruhsal planlarda Sananda ismiyle bilinmektedir ve Leonardo Da Vinci, Muhyiddin ibn Arabi, William Lilly, Charlotte Bronte, Ernesto Che Guevara gibi şahsiyetler olarak da yaşamıştır.

Kalp çakra seviyesindeki açılım bize 5. Boyuta dair bir farkındalık getirir ve şuurumuz zamanda daha esnek bir hareket ve algı kabiliyeti kazanır. Olaylar olayları doğurur. Kalp çakranın getirdiği ruhsal güçler ve kazanılan bütünlükçü algı bizi İlahi Plan ile hizali bir şekilde Evrende ve Dünyada hizmet etmeye yöneltebilir. Farkındalığı yüksek olan veya ruhsal güçlere sahip olan birisinin şu veya bu yolla hizmet etmemesi Dünyada ve İnsanlıkta yaşamsal ve karmik durumu olumsuz yönde etkileyebilir, bu kişinin ne kadar bencil olduğuyla alakalı bir durumdur, bir kişi böyle bir durumda bencilse ruhsal olarak olgun değildir. Böyle bir durumda işlerin yürüyebilmesi için farkında olan insanların daha da yüksek bir sorumluluk alması gerekir. Bu sorumluluk bilincini geliştiren kimse olmazsa haliyle sistemlerin yanı sıra sistem ötesi yaşayış da çöker. Aslolan toplumsal, küresel ve evrensel sorumluluğun paylaştırılmasıdır ve aslında herkes doğuştan bir pay almıştır. Ancak aldığı payı ne kadar karşıladığı sorulmalıdır. Hakikat çerçevesinden baktığımız zaman birisi sorumsuzca davrandığı zaman kendisi bundan dolayı ne yaşarsa yaşasın çevresinde olumsuzluk olur. Yaşam alanlarının sağlığı için başkalarının bu olumsuzluğu telafi etmesi gerekir ancak sorumsuz kişilere de sorumluluk bilinci aktarılarak olumsuzluklar önlenebilir.

Bunun yanı sıra günümüzde de Regresyon gibi şifa çalışmalarının akabinde şuur sahibi ruhsal varlıkların yardıma gelerek karmik temizliklerde rol oynadığına da rastlıyoruz. Ancak yine de farkındalık ve idrakin kişiyi ruhsal olarak ileri taşıdığına şahit oldum.

Karmik şifalanmalar söz konusu olduğu zaman en önemli unsurun burada farkındalık olduğunu söyleyebilirim. Eğer ki geçmişten getirdiğimiz ağırlıkların ne olduğunu görmezsek karmik temizlikler gerçekleşemiyor. Bir yandan da bu geçmişten taşıdığımız yüklerden arınmamız için bir tövbe kapısıdır. Bu regresyonlarda özellikle çok önemli bir detay, çünkü sabitleşmiş negatif kalıpların içinde kaldığının idrakine varmak ve Allah’ın rahmetini almak, regresyon çalışmalarından verim almamızı sağlayan şey oluyor. Bir de olaylara iki tarafından da bakabilmek de çok yararlıdır. Yani regresyon çalışmalarında tecavüze uğradığınızı veya öldürüldüğünüzü görüyorsanız bir yandan da öldürdüğünüzü veya birine tecavüz ettiğinizi de görüyorsunuzdur ve genellikle karmik kalıplar kendini tekrar ettiğinden kurban aynı zamanda zalim de olabiliyor. Bu bakış açısına sahip olmasaydım regresyon sürecinde pek yol katedemezdim. Ayrıca bir yandan insanlığın günahlarını da gördüğümüzü ve kollektif astral ve mental alanı da temizlediğimiz de göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahata-Kalp Menzilinin açılması ile etrafımızdaki enerjileri de Kausal bedenimizin enerjisi ile gerek dua gerek şifa aracılığı ile temizlediğimiz bir gerçektir. Kişilerin belki bedenlerinde ve genetiklerinde taşıdıkları karmaya onların rızası olmadan ulaşamayabiliriz ancak Dünyamızın üzerindeki Astral ve Mental kalıpları Karma Temizliği çalışmaları ile temizleyebiliriz. Bunun en etkili ve en bariz yöntemlerinden biri Pedagoji ve Eğitimdir, böylelikle yeni doğan bireyler deneyimin yanı sıra toplum ve Dünya üzerinde daha olumlu ve uyumlu yaşam sürmeye hazırlanırlar. Cehaletin ortadan kalkması bir çok açıdan olumsuz karmik durumların oluşmasını engeller. Ancak şifa çalışmaları ile bizi olumsuz davranışlara iten olumsuz duygu ve düşünceleri temizleyebilir ve dönüştürebiliriz, böylece olumsuz davranışlar da oluşmadan engellenebilir.

Reklamlar

1 Comment

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s